جهان همواره برخیر بر حرکت بر فراوانی بر بخشش بی نهایت است.

جهان ثروت

در این سفر تو را به جهانی خواهم برد که در آنجا،همه خواسته هایت راهی به جز،اجابت شدن ندارند.تاکید میکنم راهی به جز اجابت ندارند،هر خواسته ای. این سفری خواهد بود به جهانی بی نهایت که، سرشار از ثروت و نعمت و فراوانی است و اگر قوانین آنجا را خوب یاد بگیری و به اجرا در آوری،به طرز کاملا شگفت انگیزی،این پول و ثروت و فراوانی است که با سرعت نور به سوی تو شتاب می گیرند و اثرش را در دیگر جنبه های زندگیت یعنی، سلامتی،روابط و معنویت، میگذارد،به گونه ای که هرگز تجربه اش نکرده بودی.بطوری که هرگز نتوانی تصورش را بکنی.تو در این سفر وارد جهانی خواهی شد که طعم شیرینِ آزادیِ واقعی در زندگی را،به کام خواهی چشید،که هرگز لذتش تمامی ندارد.آزادی و ثروتی غیر قابل وصف، برای هر مقدار که تو بخواهی،که نه در زمان می گنجد و نه در مکان.پس همین حالا کوله بارت را ببند و برای تجربه جهانی با بی نهایت آزادی در ثروت بدون محدودیت در زمان و مکان با من:

the girl open hands
girl in yoga mode

جهان سلامتی

در این سفر به جهانی خواهیم رفت که با هر قدمت که با من همسفر شوی،یک قدم بیش تر به جاودانگی و اَبدیت نزدیک می شوی.در این سفر تو به ورژن جدیدی از خودت تبدیل می شوی که نتنها فنا ناپذیر خواهی شد بلکه بگونه ای جوان خواهی شد که هرکس نداند گویی،تو راه جادو را در پیش گرفته ای و اکسیر جوانی نوشیده ای و چون نگاهش به تو افتد از زیبایی و صلابت و قامت تو چنان مات و مبهوت می شود که انگشت به دهان می ماند.در این سفر به همراه من به جهانی پا خواهی گذاشت که، بیماری آنقدر کلمه ی غریبی است که در دایره واژگان گفتاری و نوشتاری آن سرزمین وجود ندارد و دیگران در جواب سوال” امروز حالت چطور است؟” از تو پاسخی جز”فوق العاده عالی هستم” را نخواهند شنید. پس همین الان برای اینکه از این جهان جاودانگی دیدن کنی،بامن :

جهان روابط

در این سفر تو را با خود به جهانی از روابط خواهم برد که، در شخصیتت یک رفتار جهانی را خواهی ساخت، که نه در بعد زمان و نه در بعد مکان نمی گنجد.یعنی دیگر برای تو اصلا فرقی نمی کند که در چه زمان و در چه مکان و یا در چه شرایطی هستی،دیگر برای تو فرقی نمی کند که طرف مقابل تو کیست،اهل کجاست،جنسیتش چیست،به چه زبانی سخن می گوید،دین و مذهبش چیست،چه عقایدی دارد،اصلا فرقی نمی کند، چون،آنچنان محبوب دل خواهی شد که،دیگران در هر رنگ و نژاد و جنسیت و دین و فرهنگ و عقایدی که باشند،نمی توانند تو را دوست نداشته باشند.در این سفر تو را به جهانی از روابط خواهم برد که در آن با انسان هایی برخورد میکنی که شاید خودشان هم ندانند ولی، آمده اند تا به تو کمک کنند و خدمت گذار راه تو باشند.در مدت بسیار کوتاهی تو را آنچنان دوست خواهند داشت که، گویی سال هاست تو را می شناسند و تو را مونس اسرار خود می دانند.در سفر به این جهان، آزادی واقعی را، در روابطت تجربه خواهی کرد،که تا به حال،در هیچ رابطه ای ندیده بودی.اینک نفس عمیقی بکش و قلبت را آرام کن،و برای سفر به جهانی با بی نهایت روابط عاشقانه، با من:

man in meditation life style

جهان معنوی

در این سفر تو را به جهانی از معنویت خواهم برد که،تو تنها پادشاه آنجا خواهی شد.در این سفر تو را با فردی آشنا خواهم کرد که از خودت به خودت نزدیک تر است و با اولین ملاقات در همان نگاه اول یک دل نه،بلکه صد دل عاشق هم خواهید شد.از لحظه ای که در این در سفر به جهان معنوی با من همسفر می شوی،آنچنان قدرت ها و نیروهای فوق بشری را در او به تو نشان میدهم،که هرگز فکرش را هم نمی کردی.آنچنان روابط صمیمانه و عاشقانه ای با هم را تجربه خواهید کرد که نه شب و روز دیگر برایت معنایی دارد و نه اصلا متوجه گذر زمان میشوی.از وجودش و بودنش و احساس خوب وصف نشدنی که در کنار او داری،هرگز سیر نخواهی شد.اگر می خواهی در سفر به جهان معنوی آن فرد شگفت انگیز را، از نزدیک ملاقات کنی،پس با من :

جهان بینی

مقالات

how to get rich right now in this time
women sleeping create-calm-to-create-the-highest-frequency-of-wealth
woman saying tank you the-highest-vibration-of-wealth
working on how-to-get-rich
being thanksful

جهان گردی

محصولات

سفر به طبیعت درون

اگر شما هم می خواهید بر تمام جنبه ها و شرایط زندگی خود تسلط کامل داشته باشید و صلح و آرامش عمیق و ریشه ای را در زندگی خود تجربه کنید ، بگونه ای که الگویی برای نسل آینده خود باشید ، طبیعت درون اولین جایی است که باید در آن سفر کنیم .

the inner nature