من کی هستم و چه کاری انجام میدم ؟

جهان هستم و به افرادی که میخواهند شرایط زندگی خود را بهبود بدهند کمک می کنم و راهنمایی میکنم ، دقیقا مثل یک راهنمای سفر ، اولین تفاوتش این است که سفر ما به طبیعت درون هست .

بزودی شما هم از نتایج سفر خود خواهید گفت

برای بهتر بودن ، من شما را راهنمایی می کنم

از سفرهای آنلاین استفاده کنید!

” سفر به طبیعت درون ” شما را با مهمترین ویژگی های ذهن تان آشنا می کند و درک و شناخت بهتری نسبت به خودتان پیدا می کنید ، با شرکت در این سفر ارتباط بین خود و اتفاقاتی که در زندگی تجربه می کنید را خیلی بهتر درک می کنید .

برای من پیامتان را بنویسید

دل نوشته های من در جهان بینی

1 the-change-of-belief-made-my-dream-come-true
being thanksful
Gratitude is the food of your soul 1

سفرهای من در جهان گردی