مطالب توسط

سفرنامه آنا

سفر سراسر تجربه س. از خونه که پا توبیرون میزاری . حتی سفرهای درون شهری  سفر حساب میشه . از حدود  ۱۵ سال پیش که ماشین خریدیم . سفر رو شروع کردیم . البته قبلش با اتوبوس وقطار وهواپیما سفر داشتیم . هر کدوم هم حسن ومعایب خودشون رو داشتن تقریبا تمام استانهای ایران از […]