فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن را بیش تر بدانیم

difference-between-rich-man-and-wealth-man group people

قبل از اینکه به فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن بپردازیم،از همین ابتدا یک موضوع خیلی مهم را بهتر است باهم درک کنیم که درک و عمل به این موضوع باعث تحول زندگی ما می شود.

تحسین و قضاوت در فرق پولدار بودن و ثروتمند بودن

هر احمقی می تواند قضاوت کند،شکایت کند،ایراد بگیرد،و بهانه بیاورد. اما افراد باهوش و انسان های باهوش قبل از هر کاری که انجام بدهند یک کار خیلی مهم را انجام میدهند و آن هم قضاوت نکردن است و کار بعدی که انجام می دهند تحسین کردن است.

در این نوشته اصلا قصد قضاوت کردن و دسته بندی کردن انسان ها را نداریم. اصلا قصد این را نداریم که بگوییم فلان انسان یا فلان چیز خوب یا بد است. باور کنیم هر انسانی و هر چیزی قابل تحسین است.همه انسان ها خوب هستند و هیچ بدی وجود ندارد و همه چیز در این جهان بر پایه خیر بنا شده است و با این باورها همین الان قلب خود را از هر گونه آلودگی و قضاوت و خوب یا بد کردن و برچسب زدن بر انسان ها و دیگر چیزها پاک نگه داریم.

اگر می خواهیم ثروتمند باشیم و ثروتمند بمانیم،اولین ویژگی که باید در خود تبدیل به عادت و شخصیت ذاتی خود کنیم،ویژگی تحسین کردن و قضاوت نکردن است. باور کنیم که هر انسانی که پولدار است،انسان خوب و انسان الهی است و همه افراد پولدار و ثروتمند قابل تحسین هستند.

جهان همواره بر خیر است.

جهان-جهان شو

اما در این جا به برسی نکاتی می پردازیم که باعث می شود،تا ما رفتار و ویژگی های شخصیتی خود را به ثروتمندان و ذهنیت یک فرد ثروتمند نزدیک تر کنیم و تمرکز خود را نه بر روی ویژگی های منفی،بلکه بر روی ویژگی های می گذاریم که در بهتر کردن زندگی خود و دیگران به کمکمان می آید که خوب زندگی کنیم تا جهان هم جای بهتری برای زندگی کردن باشد.

برداشت درست از فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن

می خواهیم با نگاه کردن به افراد پولدار و افرادی که از نظر مالی دارای شرایط ایده آل و خوبی هستند و زندگی راحتی در رفاه مالی دارند با افرادی که علاوه بر جنبه مالی در جنبه های دیگر زندگی دارای باورها و نگرش های مناسبی و تجربه های خوبی هستند،بررسی کنیم تا بتوانیم شخصیت خود را به بهترین الگو که در زندگی به نفع ما خواهد بود،نزدیک تر کنیم.

همچنین این نکته را در نظر داشته باشیم که نقد افراد پولدار و بررسی فرق بین پولدار و ثروتمند،اصلا به معنی اینکه پول بد است و یا پول باعث ایجاد این تفاوت ها می شود نمی باشد و امیدوارم درک و برداشت اشتباه نسبت به خود پول نداشته باشیم و باور داشته باشیم که پول ارزشمند و معنوی و یک هدیه و برکت الهی است.

پول،ارزشمند و یک هدیه الهی است.

جهان-جهان شو

مهمترین ویژگی پول

پول یک ابزار ازرشمند و مهم است. پول را مانند یک ابزاری بدانیم که از خلاقیت انساان برگرفته شده است.پول را مانند یک ماشین در نظر بگیریم که هم کارهای خیلی خوب، میتوان با آن انجام داد که به کمک زندگی خود و دیگران می آید و هم می تواند علیه زندگی خود و دیگران از آن استفاده شود.

پول یک ویژگی خیل مهم دارد و آن این است که شخصیت افراد را بولد می کند. یعین آنکه سخاوتمند و بخشنده است وقتی پولدار تر می شود،سخاوتمند تر وبخشنده تر می شود،و آنکه خسیس است،وقتی پولدار تر می شود،خسیس تر می شود،و آنکه انسان ظالم و زورگویی است،وقتی پولدار تر می شود ظالم تر می شود و آنکه انسان مهربانی است،وقتی پولدار تر می شود،مهربان تر می شود.

پول شخصیت افراد را بولد می کند.

جهان-جهان شو

اما قانون جهان هستی این است که هر چیزی که هرکس در زندگی دارد بر اساس لیاقت به او داده شده است. اینکه برخی از انسان ها وقتی پولدار می شوند ولی کارهای عجبی از آنها می بینیم و یا اگر در داستان ها و قصه های قرآنی و یا حکایت های قدیم و یا حتی در همین زمانه افرادی را ببینیم که وقتی به مال و مِنان و دارایی می رسند،شروع به ظلم و طغیان و غرور ورزی می کنند و خدا را فراموش می کنند و کفران نعمت می کنند، خیلی باید حواسمان باشد تا عامل اصلی آن را پول ندانیم و نگوییم پول انسان را از خود بی خود می کند،و اگر او پولدار نمی شد این خطاها را نمی کرد.

این موضوع خیلی ساده است،اگر ماشین(اتومبیل) بدست افرادی داده شود که دانش،آگاهی،لیاقت و ظرفیت داشتن آن ماششین را نداشته باشند از آن برای اهداف اشتباه و نامناسب استفاده می کنند و هم به خود و هم به دیگران آسیب می زندد.

اگر خوردو را به دست فردی بیافتد که نه رانندگی بلد است و نه قوانین رانندگی را می داند هم به خود و هم به دیگران آسیب می زند.

اگر یک چاقو را به دست کودکی بدهیم که شیوه استفاده از آن را بلد نیست هم به خود و هم به دیگران آسیب می زند.

دقیقا برای پول هم همین حالت است. اینکه وقتی افرادی به پول و دارایی می رسند و رفتار های نامناسبی از آنها سر می زند،بدلیل اینکه پول راابزاری نامناسب بدانیم نیست، بلکه آنها لیاقت و ظرفیت داشتن آن موهبت یعنی پول را نداشتند و ظرف وجودی آنها تاب پذیرش آن نعمت را نداشته و طبق قانون جهان هستی که بر اساس لیاقت است،هرکس که لیاقت استفاده از هر نعمتی ار نداشته باشد،هم به او داده نخواهد شد و هم اگر بدست آورده باشد، از او گرفته خواهد شد.

اینکه در بسیاری از قصه های قرانی می خوانیم که حاکم و پادشاهی به مردم ستم می کرد و مال و ثروتش را از او گرفتیم نه به خاطر آزمایش کردن و یا امتحان کردن آنها توسط خداوند باشد،بلکه بدلیل همین نکته ای بود که آنها لیاقت داشتن و استفاده از آن نعمت ها را از دست داه بودند و آن نعمت ها و پول و ثروت و هر نعمتی که لیاقتش را نداشتند از آنها گرفته شد.

تمام ماجرا همین است و اگر لازم است این نکته را مجدد برگریدد و مطالعه کنید تا درک خیلی خوبی از آن بدست بیاورید.

جهان،جهان لیاقت است،پاداش ها بر اساس لیاقت داده می شود.

جهان-جهان شو

همچنین در اینجا منظور ما از یک فرد ثروتمند فردی است که دارای ذهنیت ثروتمند در تمام جنبه های زندگی است،حتی ممکن است این فرد از لحاظ مالی فعلا در سطح پایین تری از آن فرد پولدار باشد،اما مسیر حرکت او در زندگی بدلیل باورها و فرکانس های مناسبی که نسبت به خود و جهان هستی دارد در مسیر اصلی راه سعادت زندگی قرار گرفته است که دیر یا زود گوی سبقت را در همه جنبه های زندگی ،یعنی هم از نظر مالی و پول وسلامتی و روابط ومعنویت از آن فرد پولدار می رباید.

فرق پولدار بودن و ثروتمند بودن

difference-between-rich-man-and-wealth-man people taking

نوع اهداف در فرق پولدار بودن و ثروتمند بودن

هدف از داشتن پول را،یکی ازمهمترین تفاوت های بین یک فرد ثروتمند و یک فرد پولدار می توانیم تعریف کنیم.یک فرد ثروتمند هدف و ارزش هایی بالاتر از خود پول و دارایی را در نظر گرفته است وهمواره پول را به عنوان راه و ابزاری برای رسیدن و تجربه خوشبختی بیش تر و آسایش بیش تر در زندگی می داند.

او پول را وسیله ای برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است. یک ذهن ثروتمند پول را وسیله ای برای ایجاد احساس خوب بیش تر در خود و در دیگران می داند و راهی برای ابراز محبت و کمک و رسیدن به آرزوی “کمک کردن بیش تر به دیگران”، می داند.

پول وسیله ای برای تجربه اهداف و خواسته ها در این جهان مادی می باشد.

جهان-جهان شو

اوانگیزه های درستی برای داشتن پول در خود ایجاد کرده است،و پول را وسیله ای برای کسب علم و تجربه های بیش تر از زندگی در این جهان مادی می داند.

داشتن پول بیش تر برای فرد ثروتمند احساس خوب زیادی را ایجاد می کند و نداشتن و نبود پول هیچ تاثیری در احساس خوب و کم کردن انگیزه اودر تجربه خواسته هایش ،ایجاد نمی کند و به خوبی میداند که اگر تحت شرایطی نبود پول را برای خواسته هایش را تجربه کند، برای او مدت کوتاهی خواهد بود و باور دارد که این پول و ثروت است که مانند رودخانه ای به زندگی اش جریان پیدا می کند.

در حالی که یک فرد پولدار ذهنیت متفاوتی از یک فرد ثروتمند دارد. او انگیزه های کوچک و نامناسبی را برای داشتن پول در خود ایجاد کرده است. او خود پول را هدف اصلی زندگی اش قرار داده است.

تمام احساسات او به هسته پول و میزان پول گره خورده است ،او پول را برای داشتنش و برای به رخ کشیدنش و برای تخلیه عقده ها و فشارهای روحی ناشی از احساس تحقیر می خواهد داشته باشد و پس از رسیدن به این احساس خیلی سریع از آن انگیزه ها خالی می شود و انگیزه ای برای بدست آوردن دوباره و پول بیش تر ندارد.

مانند برخی کودکان که وقتی شکلاتی به او داده می شود خوشحال می شود و وقتی شکلاتش از او پس گرفته می شود زار و زار گریه میکند.

فرد پولدار با بدست آوردن پول شدیدا احساس خوشحالی خوشبختی می کند،ولی با ازدست دادن پول به همان میزان شدیدا احساس بد و احساس بدبختی میکند.

خوشبختی در تمام جنبه ها، فرق پولدار بودن و ثروتمند بودن

یکی دیگر از تفاوت هایی که بین یک فرد پولدار و یک فرد با ذهنیت ثروتمند می توان قرار داد،میزان وسعت خوشبختی آنها است.

یک فرد ثروتمند در تمام جنبه های زندگی یعنی،دارایی مالی،سلامتی روحی و جسمی،روابط سالم و لذت بخش و عاشقانه و معنویت الهی را در نظر دارد و در تمام این جنبه ها باورهای مناسبی دارد و موفق است.

همانطور که گفتم حتی ممکن است فرد ثروتمند،در شرایط فعلی از یک فرد پولدار میزان دارایی اش کمتر باشد،اما توانسته با همان شرایطی که دارد آرامشی را در خود ایجاد کند که جهان هستی او را با سرعت نور به مسیر موفقیت مالی هدایت می کند،که جریانی از ثروت و پول و جنبه های دیگر زندگی،وارد زندگی اش می شود.

باورهایی که به او کمک می کند تا حتی در زمانی که به دلیل عدم کنترل ذهن در هرکدام از این جنبه ها دچارمسائلی شود،نه تنها در احساس خوب او،اختلالی ایجاد نمی کند و در دیگر جنبه های زندگی اش اثر سوء نمی گذارد،بلکه در هر بار دوباره از نو و سریع تر از دفعه قبل می تواند آن جنبه از زندگی اش را بهبود و تسلی ببخشد به طوری که از قبل هم بهتر باشد.

اما یک فرد صرفا پول دارتمام اساس زندگی اش بر پایه پول می باشد و اگر پولش را از دست بدهد هرگز نمی تواند آن شرایط قبل را در جنبه های دیگر زندگیش ایجاد کند مگر اینکه باورهای مناسبی در خود ایجاد کند و به وسیله پول دوباره این اتفاق بیافتد.

دقت داشته باشیم که در اینجا فرد پولدار از نظر ما فردی است که توانسه به وسیله باورهای مناسبی که در خود ایجاد کرده در جنبه مالی رشد داشته باشد،اما هنوز ظرف وجدی او برای پذیرش آن میزان ثروت آماده نبوده وعادت هایی را انجام میدهد که نه تنها به بهیود زندگی اش کمکی نمی کند بلکه باعث تخریب همین شرایط خوبی که دارد می شود.

بهتر است باور کنیم که چنین افرادی وجود ندارد و همه افراد پولدار انسان های خوبی هستند و چنین فرد پولداری در این نوشته را، تنها یک فرد با شخصیت که وجود خارجی ندارد، تصور کنیم و یا فردی که به وسیله ی باورهای مناسبی که قبلا ایجاد کرده مثلا در یک جایزه قرعه کشی یا از طریق یک ارث،پول خیلی زیادی بدست آورده، اما رفتار های یک ذهن ثروتمند در استفاده از آن پول و آن موقعیت را نمی داند و اجرا نمی کند،یعنی باورهای فقیری در استفاده از پول و دارایی که بدست آورده دارد.

درک هرچه بهتر این موضع از سوی شما خیلی مهم است و کمک می کند تا نگاه بهتر و احساس تحسین نسبت به پولدارها و ثروتمندان در شما حفظ شود و این خود یکی از نگرش های ذهنیت ثروتمند است یعنی تحسین کردن دیگران و قضاوت نکردن آنها است.

تحسین کردن بی قید و شرط و قضاوت نکردن از مهمترین ویژگی های ثروتمندان است.

جهان-جهان شو

تاریخ اعتبار، فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن

همانطور که اشاره کردم منظور ما از یک فرد پولدار فردی است که به دلیل شرایطی که برای مدتی باورهای مناسبی را در خود نسبت به پول و ثروت ایجاد کرده است به شرایط خوب مالی رسیده است،اما آن روند ایجاد و بهبود باورهای مناسب در خود را ادامه نداده و عادت های دیگری برخلاف یک ذهنیت ثروتمند رادر پیش گرفته است.

مثل فردی که در یک لاتاری، قرعه کشی،یک شبه به پول فراوانی دست پیدا کند،اما بدلیل باورهای نامناسبی که هنوز برای استفاده از آن پول در خود ایجاد نکرده است،به سرعت در حال از دست دان آن پول است یا در میزان آن تغییری ایجاد نمی شود.

در حالی که یک فرد ثروتمند وقتی به ثروتی در هر جنبه ای از زندگی اش دست پیدا می کند به ثروت پایدار می رسد،ثروت پایدار در دارایی مالی و سلامتی و روابط و در معنویت که هم در تمام طول مدت زندگی اش، اثراتش را می گذارد و هم بعد از زندگی اش در این جهان مادی هنوز اثر آن باورهای درست ثروت ساز را باقی می ماند.

جریان ثروت در فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن

یکی از بارز ترین و مهمترین تفاوت هایی که یک فرد ثرتمند را از یک فرد به ظاهر پولدار و یا دیگر افراد جامعه متمایز می کند این است که، جریان ثروت به زندگی حتی بعد از مرگ آن فردبا ذهنیت ثروتمند،جریان ثروت هنوز و بصورت پایدار ادامه خواهد داشت.

برای مثال به افراد تاثیر گذار و ثروتمند جهان و شرکت های موفق جهان که در طول حیات خود ثروت های بی نهایتی خلق کرده اند توجه کنیم، متوجه می شویم که این افراد و کمپانی ها حتی بعد از مرگ و نبود آن عامل اصلی ایجاد آن ثروت، هنوز جریان ثروت ادامه دار است.

استیو جابز با ایجا کمپانی ها و کمپانی اپل و آثار زیادی که در جهان خلق کرده بود توانست ثروت بی نهایتی را خلق کند که شرکت اپل را در سطر برترین و ثروتمند ترین کمپانی های جهان قرار دهد.

هنوز هم با نبود استیو جابز جریان خلق ثروت توسط شرکت اپل و اثاری که استیو جابز از باورهای ثروت آفرین خود بر جای گذاشته است،در جهان ادامه دارد و هزاران و هزار نفر انسان از برکت این تفکر ثروتمند هنوز بهره می برند.

این موضوع نه تنها برای استیو جابز و شرکت اپل بلکه هم برای شرکت های دیگر و هم برای افراد ثروتمند و تاثیر گذار دیگر جهان همینطور می باشد.

افرادی مثل والت دیزنی،برادران رایت،ادیسون و دیگر ثروتمندان تاریخ، که با اختراعاتشان جهان را از تاریکی ها برای همیشه خارج کردند و هنوز از برکات ذهن ثروتمند این فرد جهان نورانی شده است.

افرادی مثل تسلا که نیروی رایگان الکتریسته را به جهان هدیه داد،افرادی مثل مولانا که با کتاب های خود و اشعار خود چشم جهانیان را به روی خدای واقعی باز کرد،هنوز که هنوز کتاب های مولانا با اینکه سال ها از مرگ او گذشته از پرفروش ترین کتاب های جهان است.

و صدها نمونه و الگوهای موفق از افراد ثروتمند که آثار و نتایج آثار آنان هنوز که هنوز بعد از مرگشان در جهان ثروت آفرین است و کام بشر را به برکات ثروتی که آفریدند شیرین می کنند.

در مقابل یک فرد پولدار بعد از توقفش در خلق بود ،جریان ایجاد پول و خلق پول برای او متوقف می شود و تنها در صورتی این جراین ادامه دارد که عامل اصلی خلق پول یعنی آن فرد در قید حیات باشد در غیر این صورت با مرگ او جریان پول متوقف می شود.

من جهان هستم و از اینکه راهنمای شما در این سفر زیبا بودم بسیار ممنون و سپاسگزارم.شما هم نام افراد ثروتمندی را در همین صفحه بنویسید که بعد از مرگ و نبودشان جریان ثروتی که آنها در جهان خلق کرده اند هنوز ادامه دارد و انسان های زیادی هنوز از نتایج و دستاورد های آنها استفاده می کنند،من تمام نظرات الگوهای شما را با اشتیاق فراوان مطالعه می کنم. در حال خوب الهی باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید