7- هفت تفاوت افراد فقیر و ثروتمند را بدانیم

checking different-between-rich-and-poor

شاید شما هم به این نتیجه رسیده باشید که ثروت یک موضوع کاملا ذهنی است و تفاوت افراد فقیر و ثروتمند به نوع نگرش هرکدام به پول و پولدار بودن مستقیما مربوط می شود.

نوع نگرش هرکدام منجر به اقدامات عملی می شود که باعث می شود،یکی هر روز ثروتمند تر شود و دیگری هر روز فقیر تر شود و نتیجه هرکدام کاملا به خود فرد مربوط می شود و هیچکس بر دیگری نمی تواند تاثیری داشته باشد.

نوع نگرش هرکدام و باورهایی که نسبت به موضوع پول و ثروت دارند باعث می شود که یکی خوشبختی و موفقیت مالی خود را بر اساس شانس و بخت و اقبال بداند و مدام به دنبال برنده شدن درلاتاری و برنده شدن قرعه کشی ها یا بدنیال ارث و میراث باشد، و دیگری موفقیت مالی و خوشبختی خود را بدست خود ببیند و کسب و کار خود را می سازد و هر روز یک اقدام عملی برای بهبود کسب و کارش انجام میدهد.

ثروت یک موضوع کاملا ذهنی است.

جهان-جهان شو

همچنین طبق قانون جذب،نوع نگرش و باورهایی که دارند، باعث می شود،هرکدام شرایط متفاوتی از زندگی را تجربه کنند،یکی هر روز طبق قانون جهان هستی،بدلیل باورهای مناسبی که نسبت به پول و ثروت دارد، شرایطش خود به خود برایش بهتر و بهتر می شود و دیگری بدلیل باورها و نگرشی نامناسبی که نسبت به پول دارد،شرایط برایش بدتر و بدتر می شود.

قضاوت های نامناسب در مورد ثروتمندان

همواره ثروتمندان در طول دوران تاریخ به شیوه های مختلف، مورد هجوم قضاوت های نامناسب افرادی که درک صحیحی از ثروت و ثروتمندان وپولدار بودن ندارند، قرار گرفته اند.

همواره برچسب هایی به عنوان ظالم،ستمگر،به ثروتمندان زده شده و آنها را افرادی که با خوردن حق افراد فقیر و یا با دزدی و رانت خواری و دروغ و فریب دیگران به ثروت رسیده اند، خطاب کرده اند.

ثروتمندان با برخی از افراد به ظاهر پولدار مقایسه و قضاوت شده اند،برخی از افراد که ظرف وجودی آن ها آمادگی ذهنی دریافت پول را نداشته،آن پول و ثروت باعث ویرانی زندگی شان شده بود،ولی ثروتمندان با دسته این افراد به ظاهرپولدارها یکی نیستند،چون هر ثروتمندی خود به خود پولداراست ولی همه افرادی که مقداری پول دارند،ثروتمند واقعی نیستند انها فقط برای مدتی پولدارند.

در مقاله فرق پولدار بودن با ثروتمند بودن ، در مورد تفاوت های بین ثروتمندان و افراد به ظاهر پولدار توضیحات بیش تری گفته ام.

اما دیگر هر کدام از ما به خوبی میدانیم که ما در جهانی قانون مند زندگی می کنیم،جهانی که بر اساس قوانین الهی بنا شده است، که هرکس فقط نتیجه اعمال خود را دریافت می کند و کسی بر دیگری نمی تواند ظلم و یا ستمی و یا حق خوری داشته باشد،مگر اینکه طرف مقابل(یعنی آنکه مورد ظلم واقع می شود)آن ظلم را بپذیرد.

این نوشته تنها گوشه ای از تفاوت افراد فقیر و ثروتمند را مطرح میکند،که برای دانستن بیش تر بهتر است تا نوشته های بیش تری در مورد ذهنیت ثروتمندان مطالعه شود.

هفت تفاوت افراد فقیر و ثروتمند را بدانیم و از اینکه چرا هرکدام در زندگی خود نتیجه ای متفاوت را دریافت می کنند، درک بهتری داشته باشیم تا بتوانیم ثروتمندان را بیش تر درک کنیم و آنها را بصورت واقعی و قلبا دوست بداریم و رفتارها و عدات های خود را شبیه تر به یک ذهنیت ثروتمند شبیه تر کنیم.

7 هفت تفاوت افراد فقیر و ثروتمند

هیچ اشتباهی رخ نداده است. دقیقا این تفکر که شرایطی را که الان در زندگی تجربه می کنیم فکاملا اتفاقی می باشد و یا اینکه، من در شرایطی اشتباه قرار دارم و من بایستی در شرایط بهتری از زندگی ام قرار داشتم ومن مقصر این شرایط پیش آمده در زندگی خود نیستم؛ همه این نوع نگاه و تفکرها که معتقد است و باور دارد، یک چیزی در این جهان هستی اشتباه است،و یک شرایط در بیرون باید تغییر کند تا اوضع بهتر شود،فقط از یک ذهن فقیر نشات می گیرد.

هیچ اشتباهی رخ نداده است،همه چیز در سر جای خود قرار دارد.

جهان-جهان شو

همه ی انسان های روی زمین به یک اندازه از نعمت ها و مواهب الهی برخوردار هستند و هرکس در هر زمان و در هر مکانی که قراردارد دقیقا در جای درستی است،چون قانون جهان هستی اشتباه نمی کند،طبق همان قانونی که خورشید همیشه از شرق طلوع میکند و از غرب غروب می کند،همان قانونی که تمام اتفاقات و شرایط زندگی خود را به وسیله آن خلق می کنیم.

قانون جذب در تفاوت افراد فقیر و ثروتمند

این قانون می گوید همواره در هر لحظه به واسطه باورها و نگرش های قالب خود،به جنبه ای از موضوعات توجه می کنیم که از اساس همان نوع توجه را به زندگی خود جلب می کنیم و در زندگی خود تجربه می کنیم.

یعین ما هر تجربه ای از زندگی داریم،بدلیل نوع باورها و نگرش های غالب ما می باشد و این تنها تفاوت انسان ها نسبت به یکدیگر می باشد.

تفاوت در باورهاست.

جهان-جهان شو

1-خودباوری و اعتماد به نفس در تفاوت افراد فقیر و ثروتمند

خودباوری و اعتماد به نفس مهمترین و اصلی ترین عامل تفاوت افراد فقیر و ثروتمند می باشد.یک فرد ثروتمند توانایی ها و ارزش های خود را به خوبی شناخته ودرک درستی نسبت به اصل وجودی خود دارد.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند باور دارد که خودش می تواند تمام شرایط زندگی اش را خلق کند.

جهان-جهان شو

او عزت نفس بالایی نسبت به خود و شخصیت خود دارد.اگر تمام دارایی مالی یک فرد ثروتمند از او گرفته شود،هرگز احساس ضعف و ناتوانی و نخواهد کرد و همواره خودمتکی و خودباوراست و به توانایی های خود تکیه کرده است.

هیچ چیز جز خودش را موثر بر اتفاقات و شرایط زندگی اش نمی بیند و خودش را نقطه ی تمام اتفاقات زندگی اش میداند.

در حالی که یک فرد با ذهنیت فقیر دارای اعتماد به نفس بسیار ضعیفی است،ارزش و اهمیت خود را نمی داند و برای خود و خواسته هایش هیچ ارزش و عزت نفسی قائل نیست.

اگر تمام ثروت جهان به یک فرد با ذهنیت فقیر داده شود،دچار اعتماد به نفس کاذب می شود و به خود می بالد و اگر تمام ثروتش از او گرفته شود اعتماد به نفسش بشدت پایین می آید.

یک فرد با ذهنیت فقیر همواره عوامل بیرونی را عامل اصلی در ثروتمند شدن می داند و خودش و توانایی هایش را نادیده می گیرد و همواره دیگران و عوامل بیرونی را بهانه ای برای وضعت و شرایط زندگی اش می داند.

او هرعاملی بیرون از خودش را عامل اصلی موفقیت یا بدبخت شدنش در زندگی می داند. به همین خاطر آدم های زیادی را می توانیم مشاهده کنیم که مدام از بی عدالتی حرف می زنند.

آنها مدام از دولت و دولتمردان شکایت می کنند،از همسایه خود شکایت می کند،از خانواده خود شکایت می کند،از نوع شغل خود شکایت می کنند،از شهر و کشوری که در آن زندگی می کند شکایت می کند،از قیمت اجناس شکایت می کند.

یک فرد با ذهنیت فقیر مدام در حال شکایت و ناسپاسی کردن است.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند همیشه از همه چیز سپاسگزار است.

جهان-جهان شو

یک فرد با ذهنیت ثروتمند به ارزش ها توجه می کند و همیشه و همواره سعی می کند نعمت های بیش تری را در زندگی اش ببیند و به آنها توجه می کند و احساس خوبی دارد و همواره از همه چیز سپاسگزار است.

2-ایمان به خدای درون و قوانین الهی جهان هستی

یکی دیگر از مهمترین تفاوت های بین افراد فقیر و ثروتمند ایمان به خدای قدرتمند درون است.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند خدای درست و قدرتمندی را در درون وجود خود احساس می کند،خدای که همواره با او است به نفع او است او را حمایت و پشتیبانی می کند و همه قدرت و توانایی هایش را به او متکی میداند،خدایی که همواره و در هر شرایطی به هدایت او ایمان دارد و او همواره چنین خدای قدرتمندی توکل می کند.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند باوردارد که بین من و قدرت های درونم هیچ فاصله و جدایی نیست.

جهان-جهان شو

همچنین یک فرد با ذهنیت ثروتمند قوانین جهان هستی را درک کرده و قبول دارد و به وعده خدایش و الهاماتی که از او دریافت می کند،ایمان می آورد و میداند که قوانین خداوند اشتباه و خطایی ندارند.

او میداند که وقتی تصمیمی میگیرد و ارداه انجام کاری می کند،بدون شک آن کار انجام می شود و جهان و قوانین خداوند به حمایت از او می آیند. به خوبی میداند که جهان به خواست او در می آید.او باور دارد که وقتی برای خواسته هایش و شرایط دلخواهش قدم بر می دارد و اقدام می کند،شرایط برایش بهتر و بهتر و فراهم می شود.

در حالی که یک فرد با ذهنیت فقیر خدای ضعیفی در ذهن خود ساخته است. خدایی که همواره جلوی حرکت او را می گیرد و خدایی که همواره نه تنها هیچ حمایتی از بنداش نمی کند،بلکه همواره او را از ثروت و نعمت و خوشبختی دور می کند. ذهن فقیر خدای اشتباهی را در ذهن خود ساخته و او را می پرستد. نمی داند که شیطان را خدای خود قرارداده است.

او نه به خدای قدرتمند ایمان دارد و نه قوانینش را میداند و نه قبول دارد و به همین خاطر هرگز صدای الهامات چنین خدایی را دریافت نمی کند و مدام به راهی که در پیش گرفته شک دارد و مدام مسیر خود را تغییر می دهد و وقتی کاری را شروع می کند آن را تا انتها ادامه نمی دهد و نتیجه ای هم دریافت نمی کند.

3-شجاعت و ترس

یک فرد با ذهنیت ثروتمند درک درستی از جهان هستی دارد وبدلیل خودباوری که دارد،و بدلیل شناختی که از خود دارد،بر احساسات خود کنترل دارد و بر ترس هایش غلبه می کند.

اجازه نمی دهد تا شیطان درون که همان افکار و باورهای محدود کننده و منفی است بر افکار قدرتمند او غلبه کند و او همواره بر ترس های خود کنترل دارد.

تصمیماتش را نه تنها از روی ترس، بلکه از روی شجاعت و عشق و علاقه ،انجام می دهد و با تجسم کردن به نتایج عالی که از انجام تصمیماتش در زندگی خود و دیگران تغییراتی ایجاد می کند،به خود انگیزه بیش تری میدهد.

ذهن ثروتمند می داند که ترس تنها یک توهم است.

جهان-جهان شو

ترس همیشه بر یک فرد با ذهن فقیر غالب است. او اراده ای از خود ندارد،شیطان و افکار محدود کننده ذهن او را کنترل می کنند،در همه تصمیم گیری هایش مردد است و شک و ترس فراوان دارد.

او همواره بخاطر اینکه نمی تواند ترس هایش را کنترل کند هرگز نمی تواند از جایش تکان بخورد،نمی تواند موقعیت اجتماعی و جغرافیایی خود را تغییر دهد.از مهاجرت ترس دارد،از انجام کارهای جدید در زندگی اش ترس دارد.

ترس به او اجازه نمی دهد تا بتواند افکارش را تغییر دهد. مدام در فکر این است که دیگران درباره او قضاوت های اشتباهی داشته باشند،از قصاوت های اشتباه دیگران ترس دارد و همواره در تلاش است تا دیگران را از خود راضی نگه دارد.

مدام در این فکر است که اگر این کار جدید را انجام دهم،اگر نتیجه نداد و اگر نشد چی؟ ترس بر او غلبه می کند و هرگز نمی تواند در تاریکی ترس های خود قدم از قدم بردارد.

4-باور به فراوانی پول و سلامتی و روابط عاشقانه و معنویت الهی

یک فرد با ذهنیت ثروتمند همواه به فراوانی از پول و نعمت و ثروت، باورهای مناسب دارد. او باور دارد که پول وثروت مثل سلامتی است.

برای سلامت شدن،نیازی نیست کسی دیگر مریض شود و نه با مریض شدن کسی،سلامتی کسی از بین می رود. او باور دارد پول مثل سلامتی،مثل اکسیژن،بی نهایت فراوان در جهان وجود دارد و همواره بر ثروت و فراوانی جهان در حال اضافه شدن است.

باور دارد که با ثروتمند شدنش نه تنها باعث فقیر شدن و کم شدن پول در جهان نمی شود، بلکه باور دارد که همواره ثروتمند شدنش باعث ثروتمند شدن دیگران و گسترش و افزایش ثروت و پول و شادی در جهان می شود.

پول مثل سلامتی است،نا محدود و بی انتها وجود دارد.

جهان-جهان شو

یک فرد با ذهنیت فقیر باور کرده که ثروت و پول در جهان بسیار محدود است،او ثروتمندان را عامل کمبود پول در جهان می بیند چون باور دارد که ثروتمندان همه پول های جهان را پیش خود دارند.

او محدودیت و کمبود ثروت را باور کرده و باور دارد که وقتی کسی ثروتمند می شود،باعث می شود تا هزاران فرد دیگر فقیر شوند. او باور دارد که اگر ثروتمند شود باعث می شود که افراد دیگر فقیر بشوند وچون فکر می کند با ثروتمند شدنش باعث فقیر شدن دیگران می شود،احساس گناه و شرم می کند.

5-بر اساس ارزش کار کردن و زمان کار کردن

یک فرد با ذهنیت ثروتمند همانطور که گفتم به ارزش ها توجه دارد،او به ارزش کاری که انجام میدهد توجه می کند و بر اساس ارزشی که خلق می کند هزینه دریافت می کند و درآمد کسب می کند.

وقتی کاری انجام میدهد به ارزشی که از آن کار ایجاد می شود توجه می کند و چون کار را بر اساس ارزش انجام می دهد و بر اساس نتیجه نهایی که بدست می آید انجام میدهد، با کیفیت ترین خدمات خود را ارائه میدهد و از کار کم نمی کند و از زیر کار در نمی رود.

اما یک فرد فقیر بر اساس ساعت و زمان دستمزد می گیرد.او به ارزش کار و نتیجه و خروجی کاری که انجام میدهد توجه نمی کند.او باور دارد که هرچه ساعت های بیش تری کار کند پولدارتر می ود.

او نمی داند که طبق قانون جهان هستی ثروت بر اساس زمان نیست بلکه بصورت لوگاریتمی افزایش پیدا میکند. ذهن فقیر نمی داند،جنس ثروت از جنس ارزش است و هرچه کار ارزشمند تری انجام شود ثروت بیش تری ایجاد می شود.

6-کنترل ذهن و کانون توجه در هر شرایطی

یک فرد ثروتمند قانون ورودی جهان هستی را به خوبی میداند. او به خوبی میداند که ذهن انسان بین ورودی های مخرب و مفید تفاوتی قائل نیست و هرچه را ذهن دریافت کند در زندگی همان را تجربه میکند.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند به شدت بر روی علاقه هایش تمرکز دارد به همین دلیل به شدت ورودی های ذهنش را کنترل می کند. او بدلیل توجه اش بر خواسته هایش ،به چیزی که تمرکزش را از روی خواسته هایش بر میدارد،با بی توجهی نسبت به آن،اجازه ورود نمی دهد.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند هرگز به برنامه های تلوزیونی و رسانه ها و اخباری که در جهت خواسته هایش نیستند اصلا توجه نمی کند و حتی یک لحظه وقت خود را پای تلوزیون و اخبار منفی نمی گذارد.

در هر زمان و در هر شرایطی ذهن خود را کنترل می کند و همواره بر خواسته هایش توجه و تمرکز دارد و فقط درباره خواسته های خود و ایده های خود توجه می کند و فکر می کند و در باره آن با دیگران صحبت می کند.

یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک فرد با ذهنیت ثروتمند دارد،توجه به پول و ارزش پول و احترام به پول است و همواره به ایده هایی که با آن می تواند پول و ثروت خلق کند توجه می کند.

ورودی نامطلوب خروجی نامطلوب دارد و ورودی مطلوب خروجی مطلوب دارد.

جهان-جهان شو

اما یک فرد با ذهنیت فقیر به هر چیزی غیر از موضوع اصلی یعنی پول توجه میکند. و همواره بر ذهن خود کنترلی ندارد قانون ورودی های ذهن را نمی داند و همانطور که گفتم ترس بر ذهن او حکومت می کند و مدام درباره ناخواسته هایش صحبت می کند که به او احساس خوبی را منتقل نمی کند.

او به هرچیزی اجازه ورود به ذهنش را میدهد و بسادگی و بدون تحقیق و آگاهی درست هر اخبار و هر حرفی را باور میکند. او نه تنها بر ذهنش کنترلی ندارد بلکه ذهن است که کنترل او را بدست گرفته است.

7-اقدام و عملگرا بودن

یک فرد با ذهنیت ثروتمند همواره به صدای درون خود که از علاقه هایش با او صحبت مبکند توجه می کند و به دنبال علاقه هایش می رود و به باورهای خود و ایده هایی که به او الهام می شود بی درنگ و بدون فاصله و بدون هیچ گونه شک و تردیدی عمل میکند.

یک فرد با ذهنیت ثروتمند باور دارد که از هرکاری میشود بی نهایت پول و ثروت خلق کرد.

جهان-جهان شو

پس دیگر برای او فرقی نمی کند که کدام شغل پول و درآمد بیش تری برایش دارد.با این آگاهی،باور را دارد که از علاقه هایش می تواند،بی نهایت پول و ثروت خلق کند و همواره فقط به دنبال انجام کارهای مورد علاقه اش است و از کارهای مورد علاقه خود پول و ثروت خلق می کند.

در حالی که یک فرد با ذهنیت فقیر همواره در ایده هایی که دریافت می کند شک و تردید می کند و بیش تر به جای عمل کردن و تجسم کردن به لحظه پایانی و نتایج خوب موفقیت آمیز از پایان کار، به مشکلات و مسائل و سختی هایی که ممکن است در مسیر با آنها مواجه شود توجه دارد و بنابراین به هیچ وجه قدمی از قدم بر نمی دارد و یا بسیار با شک و تردید دست به اقدامی می زند که با چنین شک و تردیدی معمولا نتیجه مطلوبی را بدست نمی آورد.

او باور ندارد که می تواند از علاقه هایش و کارهای مورد علاقه اش بی نهایت پول و ثروت خلق کند. بنابراین انسان، وقتی کاری که مورد علاقه اش نباشد انگیزه درستی برای انجام دادن کارهای دیگر ندارد.

تفاوت افراد فقیر و ثروتمند

همانطور که اشاره کردم عوامل بسیاری در ایجاد شخصیت افراد با ذهنیت ثروتمند و ذهنیت فقیر تاثیر دارند و همه این ذهنیت ها از باورهای ما سرچشمه می گیرند.

همه چیز باور است.

جهان-جهان شو

باورهایی که به روش های مختلف مثل فرهنگ جامعه،عقاید مذهبی،خانواده و آموزش و رسانه ها، در ما شکل گرفته است و از آنجا که قانون جهان هستی این است که تمام اتفاقات و شرایطی را که در زندگی تجربه می کنیم نتیجه باورهای ما است ،تا باورهای خود را از ذهنیت فقیر به ذهنیت ثروتمند تغییر ندهیم شرایط زندگی ما تغییری نخواهد کرد و نمی توان شرایط دلخواه خود را تجربه کرد.

پس برای تغییر شرایط زندگی و بیرونی باید از درون تغییر کرد و باورهای ثروتمند را با باورهای فقیر جایگزین کرد.

من جهان هستم از اینکه در این سفر زیبا راهنمای شما بودم ممنون و سپاسگزارم. لطفا برای من بنویسید که شما قبلا نسبت به پول چه باورهای نامناسبی داشتید و آن را با چه باوری توانستید جایگزین کنید و تغییر بدهید که باعث شد تا شرایط بهتر و احساس بهتر و پول بیش تری را در زندگی خود تجربه کنید. من با علاقه و اشتیاق،تمام تجربه های شما را مطالعه می کنم.در حال خوب الهی باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید