چگونه در یک هفته پولدار شویم ؟

man is thinking how to get rich in one week

این سوال برای من بسیار سوال آشنایی است، چون افراد بسیار زیادی را دیده ام که سوال” چگونه در یک هفته پولدار شویم ” را بارها پرسیده اند. به این خاطر آشناست چون خود من هم قبلا بارها چنین سوالی به ذهنم خطور کرده بود و آن را بارها از خود می پرسیدم.

چگونه در مدت یک هفته پول دار شویم به این معنی است که می خواهیم از طریق پیدا کردن پاسخ این سوال با حذف یک سری کارها که احتمالا آنها را کارهایی اضافی و رنج آورمیدانیم، بخشی از مسیر موفقیت مالی را حذف کنیم و خیلی زود به بالاترین تنیجه از خواسته های مالی خود برسیم.

می خواهیم در مدت یک هفته پولدار شویم و این سوال را می پرسیم چون به نوعی باورکرده ایم که برای موفقیت و ثروتمند شدن باید رنج و مشقت بسیاری بکشیم تا پولدار شویم ولی ما نمی خواهیم آن رنج ها را در مسیر موفقیت مالی خود تجربه کنیم و البته که هر انسان دیگری هم نمی خواهد تا آن رنج ها را را در مسیر موفقیت خود تجربه کند.

این یک واکنش و امر طبیعی است،چون ذهن انسان بطور ناخود آگاه هر چیزی را که باعث رنجش شود شرایطی را فراهم می کند تا آن عامل را از خود دور می کند و شرایطی را ایجاد می کند تا دوباره در آن شرایط قرار نگرید.
شاید یکی از پاشنه های آشیل ما نسبت به موضوع موفقیت مالی هم همین باشد چون بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه باور کرده ایم ثروت و پولداری مساوی با سختی و به رنج، پول درآوردن و ذهن ما شرایطی را در زندگی ما فراهم می کند تا ما آن سختی ها را تجربه نکنیم و به همین خاطر با اینکه تلاش های بسیاری می کنیم اما ثروتمند و پولدار نمی شویم.

اما قبل از اینکه به این سوال به طور واضح تر پاسخ بدهیم به این نکته باید توجه کنیم که،وقتی مثلا از کسی آدرسی را می پرسیم هیچ وقت از او نمی پرسیم که راه هایی که ما را به مقصد نمی رساند را به ما بگوید، بلکه همیشه آدرس مقصدی که می خواهیم به آنجا برویم را می پرسیم،و می پرسیم که ،مسیری که ما را به فلان مقصد هدایت میکند دقیقا چیست؟ و یا حتی اگر کمی هوشمندانه تر سوال بپرسیم می توان آن را اینگونه مطرح کرد که،کدام مسیراست که من را ساده تر و راحت تر و سریع تر به مقصد مورد نظرم هدایت میکند.

با این نوع پرسش مناسب در واقع خواسته های خود را از یک مسیر و رسیدن به یک مقصد را خیلی واضح تر و شفاف تر به فرد سوال شونده داده ایم و او خیلی راحت تر می تواند پاسخی متناسب با نوع سوال پرسیده شده،به ما بدهد این را به این خاطر می گویم چون همیشه

سوال های درست ،ما را به جواب های درست هدایت می کنند.

جهان-جهان شو

پس نگاهی بیاندازی و از خود بپرسیم آیا سوالی که می پرسیم می تواند سوال درستی باشد،آیا این سوال بهترین شیوه سوالی است که درباره تجربه ثروت و موفقیت مالی می توانیم بپرسیم،چطور می توانتم سوال بهتری بپرسم که به من کمک بیش تری کرده باشد. آیا از خود پرسیده ایم که چرا و بر اساس چه نگرشی چنین سوالی در ما ایجاد شده است.

چگونه در مدت یک هفته پولدار شویم

درک درست از پولدار شدن و ثروت

درواقع وقتی با چنین سوالی مواجه می شویم متوجه می شویم می تواند بدلیل باورهای نامناسبی که نسبت به پول و پولداری و ثروت در ذهن داریم نشات بگیرید و همچنین می تواند به این دلیل باشد که هنوز برداشت درستی از موفقیت مالی و ثروت و پولدار شدن در ذهنش ندارد و نیاز است تا اول درک بهتری از این موضوع پیدا کند.

باورهای مالی برای ثروتمند شدن

باور فکری است که بارها و بارها به شیوه های مختلف در ذهن ما تکرار شده باشد و ما بدون هیچ گونه مقاومتی آن را پذیرفته ایم و نگرش غالب ما شده است.همه اتفاقات زندگی و شرایطی را که تجربه می کنیم بر اساس باورهای ما نست به موضوعات مختلف زندگی رخ می د هد.

همه ما انسان ها باورهای مختلفی نسبت به موضوعات مختلف داریم و این هم بدلیل فرهنگ و خانواده و قوم و دین و مذهب و رسانه و آموزش ها و عوامل مخلفی است که از دورانی کودکی با آن در ارتباط بوده ایم،می باشد.

ممکن است یک نفر نسبت به موضوع روابط باورهای مناسبی داشته باشد و همواره در زندگی روابط خیلی خوبی را با هر کسی که ارتباط برقرار می کند تجربه کند و از طرفی ممکن است همان فرد نسبت به موضوعات سلامتی باورهای نامناسبی داشته باشد و در قسمتی از نظافت زندگی،دچار نوعی وسواس باشد و این موضوع،یعنی باورها، برای هر فرد می تواند نسبت به موضوعات مختلف متفاوت باشد.


در موضوع ثروت چون باورهای نامناسب نسبت به ثروت و پول بسیار ریشه ای و عمیق هستند،معمولا عموم جامعه نسبت به موضوع ثروت باورهای نامناسبی دارند که باعث می شود افراد آن ثروت دلخواه را تجربه نکنند مثل همان موردی که در ابتدای نوشته به آن اشاره کردم.

اینکه ممکن است چنین باوری داشته باشیم که،پول بدست آوردن کار بسیار سختی است یا اینکه پول درآوردن کار سختی است یا اینکه برای پولدار شدن باید سختی و رنج بسیاری را در زندگی باید متحمل بشویم و این ها،مجموعه و نمونه باورهای نامناسبی هستند که توسط راه های مختلفی که گفتم در ذهن ما نسبت به پول و ثروت در طی میلیون ها بار تکرار در ما ایجاد شده است و اجازه نمی دهد تا معنا و تجربه واقعی ثروت را درک کنیم.

به خاطر همین است که هر چقدر با باورهای نامناسب نسبت به ثروت تلاش می کنیم ثروتمند و پولدار نمی شویم .

اگر باورهای نادرست و نامناسب نسبت به پول و ثورت در ذهن داشته باشیم مهم نیست و فرقی نمی کند که چقدر تلاش می کنیم ،تا زمانی که چنین باورهای و نگرش هایی داشته باشیم و شخصیت فعلی ما به گونه ای باشد که نمی خواهد از با تلاش فراوان پولدار شویم ، پول دار نخواهیم شد. زیرا به دلیل همان باورهای نامناسب معنی تلاش وانجام کار مورد علاقه با راه سخت و رنج پولداراوردن اشتباه تعبیر شده است.

باید ساعت ها به این موضوع فکر کرد و این موضوع را درک کرد .آنقدر این موضوع باورها مهم است که آن را همین اول در ابتدای نوشته ام آوردم تا این موضوع را به عنوان اصل در نظر بگیریم.

درک درست ثروت برای پولدار شدن

اگر ما درک درستی از مفهوم پولدار و ثروتمند شدن داشته باشیم خیلی بهتر معنای واقعی چنین سوالی را می توانیم درک کنیم و سوال خیلی بهتری نسبت به سوال ” چگونه در مدت یک هفته پولدار شویم ” را می پرسیم.

در برابر سوال که چگونه در مدت یک هفته پولدار شویم  تنها سوال کننده با توجه به شرایط زندگی اش و باوهایی که نسبت به موضوع پول و ثروت دارد ،خودش می تواند به آن پاسخ بدهد،اما در اینجا هستم تا به شما بگویم اگر قدم های درستی برداشته باشیم نه تنها در یک هفته ،بلکه در یک شب هم می شود ثروتنند شد،ولی تنها به شرط و شرایطی این اتفاق می افتد.

اگر درک درستی از موفقیت مالی و ثروت داشته باشیم خیلی سوال راحت تر و بهتری میتوانیم بپرسیم که ما را در مسیر نتیجه نهایی قرار میدهد .

ثروت و پولداری نتیجه چیست؟

نتیجه باورهای درست نسبت به پول

همانطور که اشاره شد ثروت نتیجه باورهای درست نسبت به پول و پولدار بودن است باورهایی که طی سال های زندگی شخصیت ما را تشکیل داده اند و ما نتایجی را که در هر زمینه ای تجربه می کنیم از نتایج باورهایی است که در ذهن خود نسبت به هر موضعی داریم.

وقتی در زندگی تجربه خوبی از ثروت نداریم در واقع به خاطر باورهای نامناسبی است که نسبت به ثروت و پول داریم.

آیا اگر باورهای ما نسبت به پول و ثروت تغییر کند می توانیم شرایط مالی بهتری را تجربه کنیم؟

باید بگویم بله قطعا به همین صورت است.اما این جا یک نکته و جود دارد و آن هم این است که باورهای ما یک شبه ایجاد ندشه اند که بخواهیم با زدن یک دکمه و یا یک شبه آنها را تغییر بدهیم. شاید در ابتدا اگر باورهای بهتری نسبت به ثروت در خود ایجاد کنیم نتایجی حاصل شود اما این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که آن باورهای نسبت به موضع ثروت به صورت ریشه ای و بنیادین تغییر کرده باشد و همواره روند ساختن باورهای مناسب نسبت به ثروت ، بدون توقف ادامه داشته باشد.

از این جا به بعد است که نتایج آرام آرام شروع به ظهورمی کنند و هر چه بیش تر این روند ادامه پیدا کند نتایج بیش تر و بزرگ تری را تجربه خواهیم کرد.

یک شبه راه صد ساله رفتن

باور کنید که ی شود یک شبه ره صد ساله رفت،باور کنید می شود یک شبه ثروتمند و پولدار شد،اما اگر باورهای مناسبی در خود ایجاد کرده باشیم،اگر تکامل خود را در طی مسیر ثروت و کسب پول طی کرده باشیم.مانند قهرمان المپیکی که یک شبه در یک مسابقه چنیدن میلیون دلار جایز برنده می شود.

اما هرگز نباید فراموش کرد که او برای رسیدن به جایگاه اول و یک شبه ثروتمند شدن حداقل 4 سال از المپیک قبل تا المپیک بعدی را با باورهای درست در تلاش و فعالیت با عشق و علاقه بوده است و آن نتیجه رویایی در یک شب را برای خود رقم می زند.

اقدام های درست و پیوسته

هر موفقیتی نتیجه اقدام های درست و پیوسته است که نتیجه ای از باورهای درست نسبت به آن موضوع است. وقتی نسبت به موضوعی باورهای درستی داشته باشیم،منجر به اقدامات درستی می شود که با عمل به آنها در جهت درست به هدف و مقصد قرار می گیریم.

اگر باورهای درستی نسبت به پول و ثروت داشته باشیم منجر به اقدامات درستی می شود که پول را وارد زندگی ما می کند و تا زمانی که آن اقدامات را بصورت پیوسته و ادامه دار با باورهای درست آنجام میدهیم و همواره آنها را بهبود می دهیم،نتیجه ان بصورت موفقیت مالی به همان اندازه ای که تلاش کرده ایم و عمل کرده ایم در زندگی خود تجربه می کنیم.

ایمان به خود و توانایی های خود

مهمترین موضوعی که یک ذهنین ثروتمند را ایجاد می کند عدم وابستگی به عوامل بیررونی است. یعنی بدلیل باورهای نامناسب برخی از افراد نداشتن موقعیت اجتماعی مناسب یا خانواده یا نداشتن تحصیلات کافی یا نداشتن ارث و سرمایه اولیه و یا زندگی در شهر یا کشوری خاص،یا در زمانه ای خاص یا بدلیل جنسیتی که دارد همواره دلیل های خیلی محکمی را می اورند که برای خود و دیگران ثابت کنند که چرا ثروتمند نمی شوند و یا نشده اند.

یک دهنیت ثروت همواره به خود و توانایی های خود تکیه دارد و باور دارد که من در هر شرایطی و در هر زمان و در هر مکانی با همین توانایی هایی که دارم می توانم پول درلخواهم را بسازم و این دیدگاه و باور از نظر من دیدگاه یک فرد توجیدی،متوکل و با ذهنیت ثروتمند است.

این باور مهمترین و اولین عامل اصلی موفقیت و نتیجه گرفتن هر فردی در هر شرایطی و در هر موضوعی است.

درک درست پول و ثروتمندی

ایا میشود در مدت یک هفته،کسی که تابحال انگلیسی صحبت نکرده است،زبان انگلیسی را به طور کامل یاد بگیرد و بتواند صحبت کند،این سوال را یک معلم انگلیسی و یا فردی که انگلیسی را یاد گرفته صحبت کند،خیلی خوب می تواند پاسخ دهد..

ایا کسی که تا به حال ورزش و آمادگی جسمانی نداشته میتواند در مدت یک هفته بدنی عضلانی و خوش فرم داشته باشد و این سوال را کسی که توانسته تناسب اندام در بدن خود ایجاد کند،می تواند پاسخ آن را بدهد.

چگونه می توانم در مدت یک هفته تبدیل به یک فوتبالیست حرفه ای مثل زین الدین زیدان یا کریستین رونالدو یا لیونر مسی شویم؟ یا اینکه چطور درمدت یک هفته تبدیل به یک شناگر حرفه ای مثل مایکل فیلپس شوم و در مدت یک هفته قهرمان المپیک شوم.

چگونه می شود فردی که که تا به حال هیچ گونه تمرین بدنسازی انجام نداده و حتی حرکات لازم برای ساختن یک بدن متناسب و عضله ای را بلد نیست در مدت یک هفته بدن عضلانی و زیبایی مانند آرنولد شوارتزنگر داشته باشد و بدنی خوش فرم و اندام داشته باشد.

چگونه می توانم در مدت یک هفته مزرعه و باغی زیبا از محصولات عالی و درختانی از میوه های خوشمزه داشته باشم.

به نظر شما آیا همه این موفقیت ها نتیجه یک هفته تلاش بوده است؟ آیا کریستین رونالدو و لیونر مسی که چندین بار برنده بهترین فوتبالیست مرد در جهان شده اند در یک هفته به چنین نتایجی دست پیدا کرده اند.

آیا آرنولد شوارتزنگر که به گرانقیمت ترین بازیگر هالیوود تبدیل شد در مدت یک هفته به چنین موفقیتی رسیده است.

آیا میزان آگاهی و دانش شما نسب به جهان اطراف خود در زمان کودکی و در زمان اکنون یکی است و آیا یک شبه و یا در یک هفته به چنین این آگاهی ها و دانش دست پیدا کرده اید. درست است سال ها زمان سپری شده تا به این نتایج حاضل شده اند.

ثروت نتیجه کنترل ذهن و آرامش درونی است.

جهان-جهان شو

خیلی مهم است که درک کنیم،تمام دست آوردهایی که نامداران تاریخ از ثروتمندان جهان گرفته تا ورزشکاران و فیلسوفان و دانشمندان ،تمام نتایجی را که به دست آورده اند،همه نتیجه یک روند کنترل ذهنی مداوم و تغییر باورهای فقیر به باورها و ذهنیت ثروتمندی که نتیجه اش موفقیت های پی در پی بوده است ، می باشد.

درک این موضوع خیلی مهم است که چگونه ثروتمندی و پولداری را درک کرده ایم.من می خواهم این باور را در خود ایجاد کنیم که ثروت و پولداری نتنها نتیجه یک مسیر سخت و رنجش زا نیست،بلکه نتیجه یک مسیر لذت بخش از کنترل ذهن و ایمان به باورهایی است که ما را به ثروت و پول بیش تری هدایت میکند که در ما منجر به اقدامات عملی می شود که منجر به ورود پول و ثروت بیش تر به زندگی مان می شود،مسیری که هر لحظه اش را با لذت و عشق و علاقه به انجام رسانده می شود.

اما فقط گذشت زمان باعث ایجاد آن نتایج نشده است

حواسمان باشد در این نوشته من نمیخواهم به شما بگویم که برای هر موفقیتی و موفقیت مالی باید زمان زیادی را طی کرد،اصلا منظور من زمان نیست بلکه منظور من انجام کارهای درست متوالی است که اصلا مهم نیست چقدر انجامشان زمان ببرد چون وقتی کارهای درست متوالی انجام میشود نتیاج خوب ظاهر می شوند و حتی خود به خود زمان اتفاق افتادن نتایج بسیار کمتر از هر حالت دیگری می شود وقتی که انجامش با ذعشق و علاقه باشد و این یک قانون است.

جهان عاشق سرعت است.

جهان-جهان شو

وقتی قدم های درست پشت سر هم برداشته شود جهان با ایجاد شرایط بهتر برای شما به کمکتان می آید تا این مسیر سریع تر طی شود.

اگر یک بار دیگر به سوال هایی که در بالا پرسیده شده دقت کنیم متوجه یک الگو می شویم ، الگویی که در آن افراد می خواهند بدون یادگیری بدون کار و حرکات درست و اعمال درست و بدون پیش رفت روزانه یک شبه راه صدساله را طی کنند.

در واقع فراموش شده است که موفقیت مالی نتیجه سلسله اقدامات درستی است که نتیجه سلسله باورها و نگرش های درستی است که همواره در فرد ایجاد میشود و به آن عمل می شود،می باشد.

در واقع همه این سوال ها و چنین درخواست هایی به این دلیل است که ما درک درستی از معنی ثروت و پولدار شدن را درک نکرده ایم و در ذهن خود بصورت خواسته یا ناخواسته خیلی از اتفاقاتی که باید و قرار است از لحظه درخواست ما برای پولدار شدن تجربه شود، را حذف کرده و فقط به ابتدای این راه و انتهای این راه توجه می کنیم و فراموش می کنیم که موفقیت مالی و موفقیت در هر زمینه ای نتیجه چیست.

قانون تکامل مجوز پولدار شدن است

اگر من فردی باشم که تا به حال روش درستی را برای تناسب اندام در زندگی ام پیاده نکرده باشم و بعد از مدتی یک باره تصمیم می گیرم که در مدت یک هفته نه به قهرمان مستر المپیاد تبدیل شوم بلکه فقط بدنی زیبا و تناسبی اندام زیبا داشته باشم این به این معنی است که من نمی خواهیم و یا نمی دانم باید مسیر تکاملم را طی کنم.

من برای اینکه بدنی زیبا و سالم داشته باشم قبل از هر چیز باید نگرشی درست نسبت به داشتن یک بدن زیبا داشته باشم و داشتن یک بدنی زیبا و سالم را در ذهنم به نتایجی گره زده باشم که در من احساس خوبی ایجاد می کند و اشتیاق سوزانی در من برای حرکت از یک بدن تازه کاربه یک بدن آماده و با تناسب اندام ایجاد می کند.

بعد از اینکه باورهای درست و نگرش های درستی که در مسیر ساختن یک بدن زیبا داشته باشم آن باورها من را به سمت اقدامات درست و اصولی و هدایت میکند.

اقداماتی که منجر می شود تا یک تنیجه بهتر از دیروز را کسب کنم و فراد هم به همین صورت و مجموعه ای از قدامات درست و نتیایج و موفقیت های کوچک است که بدن من را از یک بدنی غیر ورزشی و نامتناسب به یک بدنی زیبا و خوش اندام تبدیل می کند که با هر بار دیدنش انگیزه و اشتیاق بیش تری و لذت بیش تری را در خودم احساس می کنم.

موفقیت مالی نتیجه قدم های پیوسته درست با باورها و نگرش های مالی درست است .

جهان-جهان شو

هرچقدر این قانون را بهتر بتوانیم اجرا کنیم زود تر به نتیجه دلخواه دست پیدا خواهیم کرد. چه یک هفته چه یک سال بخواهد زمان ببرد و یا 40 سال.

تغییر ما باعث تغییر شرایط و اتفاقات زندگی ما می شود،و شرایط را که الان در زندگی در حال تجربه آن هستیم به این معنی است که  ما همین قدر تغییر کرده ایم و اگر نتیجه های بیش تری را می خواهیم باید تغییرات بیش تری در خود ایجاد کنیم.

بهتر است به جای اینکه بپرسیم چگونه در مدت یک هفته پولدار شویم از خود بپرسیم چگونه می توانیم در مدت یک هفته شرایط مالی ام را از همینی که هست حداقل یک درجه بهتر کنم.

پاسخ این سوال می تواند یک جمله باشد.ایجاد باورهای مناسب در جهت خواسته و عمل به آن باورها.

من جهان هستم و از اینکه در این نوشته با من همسف بودید و از اینکه راهنمای شما در این سفر بودم از شما ممنون و سپاسگزارم. لزفا شما هم بگویید که تجربه شما از کوچکترین خواسته های مالی که داشتید چه بوده و به نظر شما از لحظه ای که یک خواسته مالی داشتید تا براورده شده آن خواسته چه عاملی را از همه مهمتر در براورده شدن خواسته خود می دانید.من تمام پاسخ های شما را با اشتیاق کامل مطالعه می کنم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید