چطور در یک رابطه ی عاطفی بخاطر اشتباهاتمان خود را سرزنش نکنیم ؟

خود را سرزنش نکنید

به غیر از کودکان خرد سال ، تقریبا هیچ کسی نیست که بابت اشتباهاتش خود ش را سرزنش نکرده باشد ، اینکه بابت اشتباهاتی برای لحظه ای کوتاه بطور ناخوداگاه خودمان را سرزنش کرده باشیم اشکالی پیش نمی آید ، ولی ماندن در احساس بد و سرزنش کردن بشدت هم به خود ما و روابطمان آسیب می زند ، در این نوشته دلایلی محکمی را به شما گفته شده که چرا خودتان را سرزنش نکنید و راهکارهاییی را به شما می گویم که چطور در روابط عاطفی خودمان را سرزنش نکنیم .

تکرار اشتباهات بیش تر :

گاهی اوقات در روابط عاطفی خود دچار اشتباهاتی می شوید که باعث می شود دوست و شریک عاطفیتان از شما دلسرد و یا ناراحت شود و یا اینکه وارد رابطه عاطفی اشتباهی شده باشید ولی حالا پس از تمام شدن رابطه هنوز خود را سرزنش می کنید.

اگر در روابط خود دچار اشتباهاتی شدید ، یادتان باشد هرگز خودتان را سرزنش نکنید ، زیرا شما با سرزنش کردن خود باعث تکرار اشتباهات می شود . در واقع با شرزنش کردن خودتان دارید توجه بیش تری به نقاط ضعف و ناتوانایی هایتان می کنید . وقتی خودتان را سرزنش می کنید به این معناست که به مشکلات بیش تر و محدودیت ها توجه کرده اید . توجه به مشکلات و محدودیت ها باعث ایجاد احساس بد و ناامیدی در شما می شود و احساس بد ، باعث تصمیمات بد و اشتباهات بیش تر می شود .

احساس خوب اتفاقات خوب و احساس بد اتفاقات بد

جهان – جهان شو

این قانون توجه در زندگی است که اگر به چیزی توجه می کنید که حتی خواسته ی شما نیست ، ولی بخاطر توجهی که می کنید ، احساس بد و ناامیدی را در شما ایجاد می کند . که باعث می شود اتفاقاتی و شرایطی را به زندگی خود دعوت کنید که ، دوباره همان احساس بد را در شما ایجاد می کند .

یعنی اگر به اشتباهاتتان توجه کنید و خودتان را سرزنش کنید ، باعث ایجاد احساس بد درونی می شوید و این احساس بد ، شرایط شما را به سمتی پیش می برد که دوباره اشتباهات و اتفاقات بدتری را در زندگی تجربه کنید ، و این شرایط بد تا زمانی که شما به اشتباهاتتان توجه می کنید ادامه خواهد داشت . پس برای اینکه این زنجیره را قطع کنید ، توجه خود را از روی اشتباهات و ناخواسته ها بردارید و خود را سرزتش نکنید تا به احساس خوب دست پیدا کنید .

به هر جنبه از هر چیز که توجه کنید از جنس همان کانون توجه را وارد زندگیتان می کنید .

جهان – جهان شو

خود را سرزنش نکنیم زیرا :

اگر در رابطه عاطفی و دوستی و یا زندگی زناشوئی دچار اشتباهاتی شدید که باعث جدایی و یا سردی در روابطتان شد ، هرگز خودتان را سرزنش نکنید ، زیرا سرزنش کردن خود باعث حل و یا اصلاح آن مشکل نمی شود . شما نمی توانید با سرزنش کردن خودتان اشتباهاتتان را جبران کنید . پس با دانستن به این آگاهی که سرزنش کردن خود هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند دست از این نوع خود تحقیری برداریم .

از چشم دیگران می افتید :

اگر بخاطر اشتباهاتتان خودتان را سرزنش می کنید بدانید ، وقتی دیگران این خودزنی و خودتحقیری شما را ببینید ، ناخوداگاه درمورد شما اینگونه قضاوت و برداشت می کنند که فرد کم اعتماد بنفسی هستید و از عزت نفس پائینی برخوردارید . یادتان باشد شما زمانی برای دیگران جذاب و محبوب خواهید بود که دیگران به این نتیجه برسند که شما فرد بااعتماد بنفسی هستید و برای خود ارزش قائل هستید .

هر وقت به این نکته شک داشتید ، به این سوال پاسخ دهید ، آیا شما حاضر هستید با کسی که مدام خودش را سرزنش میکند در رابطه عاطفی باشید ؟ آیا شما حاضر هستید با فردی که اعتماد بنفس ضعیفی دارد وارد رابطه شوید ؟ همانطور که شما دوست دارید با یک فرد قوی و قابل اعتماد که هم خودش را و هم شما را دوست بدارد وارد رابطه شوید ، دیگران هم دقیقا چنین انتظاری را دارند .

چرا خودمان را سرزنش می کنیم ؟

دلیل سرزنش های ما میتواند سه علت اصلی داشته باشد ، یعنی سه نگرش که باعث می شود تا ما در برابر اشتباهاتمان رفتار نامناسبی با خود داشته باشیم و خودمان را سرزنش کنین . باید نگرش هایی را که باعث می شود ، خودمان را سرزنش کنیم ، بشناسیم و دقیقا برخلاف آن باورها عمل کنیم .

دلیل اول قدر خودمان را نمیدانیم :

اگر بخاطر اشتباهاتت در رابطه ی عاطفی یا بخاطر رفتارها و قضاوت ها و یا ناراحت شدن دیگران از دست شما ، خودتان را سرزنش می کنید ای این معنا است که ، آنطور که باید خودمان را نپذیرفتیم ، اونطور که باید خودمان را هنوز دوست نداریم ، توقعمان بیش از حد مهرات ها و توانایی های فعلیمان است در واقع هنوز قدر خود را نمیدانیم .

و یک نگاه کمال گرایانه نسبت به خودمان داریم . هنوز نقاط قوت و نقاط ضعف شخصیتی و مهارتی خودمان رو به خوبی نشناختیم و آن‌ها را نپذیرفتیم .

جواب من به شما اینه که ” عزیزم حتی اگر بزرگترین اشتباه دنیا رو کرده باشی ، آنقدر ارزشمند هستی که بابت چیزی و یا کسی خودت رو سرزنش نکنی ” “تو آنقدر ارزشمند هستی که باید خودت را ببخشی ، و تو آنقدر توانمند هستی که بتوانی اشتباهاتت را جبران کنی . به خاطر اینکه تو انسان ارزشمندی هستی ، ارزشمندتر از هر چیز ی .

دلیل دوم ناتوان دیدن خود :

نگرش دومی که باعث سرزنش کردن خود می شود این است که ، اشتباهاتمان را آنقدر بزرگ در نظر می گیریم که فکر می کنیم دیگر نمی توانیم بابتش خودمان را ببخشیم و یا برای جبران آن اشتباه ، دیگر کاری از دستمان بر نمی آید . و این نگرش بشدت باعث می شود تا خودمان را سرزنش کنیم .

آگاه باشیم هیچ وقت هیچ اشتیاهی نیست که بتواند زندگی ما را نابود کند . اشتباهات فقط برای افرادی که نمیخواهند برای زندگی خود هیچ تلاش بکنند بسیار سخت و آسیب رسان هستند . ولی برای فردی که مدام در حال بهبود شخصیت و توانایی های خود است ، شاید اشتاباهاتش به او آسیبی وارد کند ، اما میداند که همه چیز موقتی است و اگر از اشتباهات خود درس بگیرد و عملکرد و نگرش و عملکرد خود را بهبود دهد دیگر منجر به تکرار اشتباهی نخواهد شد بلکه نتیجه ی دلخواهش را نیز خواهد گرفت .

به ارزش های بیرونی نچسبید :

سومین نگرشی که باعث خود سرزنش کردن می شود ، این است که ارزش ها و اهتماد بنفس و سرنوشت خود را به نتیجه ی آن خواسته که انتظارش را داشتیم ، گره بزنیم . مثلا با فردی وارد رابطه شده باشیم ولی به دلایلی رابطه منجر به جدایی شد ، تا زمانی که ارزش ها و آینده خود را به آن رابطه و فرد گره زده باشیم ، بعد از جدایی خودمان را سرزنش خواهیم کرد و احساس شکست خواهیم داشت .

در چنین شرایطی که رابطه ی دلخواهمان شکل نگرفته باشد و حالا که در انتخابمان اشتباه کردیم ، فکر می کنیم چیز خیلی بزرگی را از دست داده ایم و سرنوشت زندگی مان از چیزی که میخواستیم عوض خواهد شد .

سرنوشت زندگی تو به چیزی غیر از خودت وابسته نیست .

جهان – جهان شو

باید یادمان باشد ما با سرزنش کردن خود هرگز باعث جبران شدن اشتباهاتمان نمی شویم ، بلکه روحیه و انگیزه خود را برای بهتر طی کردن مسیر زندگی و لذت بردن از زندگی می کُشیم .

No blame

با سرزنش کردن خودمون باعث توجه به نقاط ضعفمان و ضعیف تر شدن خودمان می شویم و باعث تکرار اشتباهات بیش تر و بزرگ تر می شویم . یادتان باشد تو ارزشمند تر از هر چیزی در زندگیت هستی . تو مهم ترین فرد زندگیت هستی و آن قدر خودت را لایق و ارزشمند بدان که بابت چیزی خودت را سرزنش نکنی .

بدان هیچ اشتباهی آنقدر بزرگ نیست که بخواهی بابتش خودت را سرزنش کنی . تنها اشتباهی که مرتکب میشویم این است که خودمان ران سر زنش کنیم . حتی اگر روزی متوجه شدی که اشتباه کردی که خودت را سرزنش کردی ، بخاطر این هم خودت را سرزنش نکن .

تمرین عملی :

بنویسد بخاطر چه مواردی در روابط و زندگی ، خودتان را سرزنش کردید ؟ نتیجه آن همه سرزنش کردن ها چه بود ؟ همچنین بنویسید در مواردی که خودتان را سرزنش کردید چطور توانستید دست از سرزنش خود بردارید ؟

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید