فرق بین ثروت و سرمایه را با این مثال ساده بدانیم 💰

the difference between capital and wealth a red man
توضیح فرق بین ثروت و سرمایه

مهمترین سهمی که باید در آن سرمایه گذاری کنیم،سهم شخصیتمان است.

جهان-سایت جهان شو

در این نوشته می خواهیم با مهمترین تفاوت بین ثروت و سرمایه آشنا شویم،پس دراین سفر با من همسفر شوید تا از زیبایی های مسیر نهایت لذت را ببریم .

با یک مثال ساده تفاوت ثروت و سرمایه را بدانیم

اگر بخواهیم بصورت سطحی به فرق بین ثروت و سرمایه نگاه کنیم،متوجه اختلاف های چندانی بین این دو نخواهیم شد. در واقع،اینطور به نظر می رسد که این دو موضوع هیچ تفاوتی با هم ندارند، اما اگر کمی نگاهمان را عوض کنیم و برخلاف گذشته، از زاویه ای دیگر،به ثروت و سرمایه نگاه کنیم، درک بهتری از این موضوع می توانیم پیدا کنیم .

سرمایه چیست؟

فرض میکنیم فردی مقدارمشخصی پول نقد دارد و میخواهد با آن پول کاری انجام بدهد تا از سود آن،پول بیش تری بدست بیاورد. برای اینکه این فرد با پول خود به سودهایی دست پیدا کند،ایده های بسیاری وجود دارد که می تواند انجام بدهد.مثلا پول خود را در یک کسب و کار یا در بورس قرار دهد.

به این کار سرمایه گذاری گفته می شود و به فردی که این پول را پرداخت می کند،سرمایه گذار گفته میشود و به مقدار پولی که سرمایه گذاری می شود،سرمایه گفته میشود.

آیا فقط پول سرمایه است؟

هرچیزی که سرمایه گذاری می شود تا درنهایت به یک آورده یا سود منجر شود،سرمایه است.زمان،پول،انرژی،نیروری انسانی،همه این ها نوعی سرمایه هستند. پس دراین مثال پول آن فرد که سرمایه گذاری کرده است، سرمایه و دارایی او است.اما سوال اینجاست ،اگر پول سرمایه است،پس ثروت چیست؟

ثروت چیست؟

در نوشته تعریف ثروت بطور کامل و مفصل درباره معنی ثروت توضیحاتی را دادم،اما اگر بطور خلاصه بخواهم تعریفی از ثروت را در این مثال بگوییم،به این صورت است که:

عامل اصلی

ثروت عبارت است از،آن عامل اصلی که باعث ایجاد سرمایه می شود.دراین مثال سرمایه فرد همان مقدار پول اولیه ای است که دارد.

شاید پیش خود بگویید که آن فرد ممکن است آن مقدارپول اولیه را به ارث برده باشد و یا آن را در یک معامله بدست آورده بشد و یا از طریق شغلی مثلا مغازه داری و یا راه های دیگری آن را بدست آورده باشد.

باید بگویم حق با شماست،ممکن است آن فرد سرمایه گذارازهرکدام از این راه ها آن مقدار پول اولیه را بدست آورده باشد،حالا یا از طریق ارث یا  از طریق یک معامله و یا از طریق مغازه داری،اما باید بگویم که:

ارث و معامله کردن و مغازه داشتن و یا هرکار و شغل دیگری عامل اصلی ایجاد آن مقدار پول اولیه نیستند. بلکه این ها همه راه های رسیدن آن مقدار پول اولیه به دست آن فرد و زندگی و کسب کار او،در این مثال می باشند.

آنقدر این نکته مهم است که احساس می کنم نیاز است تا دوباره آن را تکرار می کنم، که این مقدار پول اولیه از طریق ارث و یا معامله کردن و یا مغازه داشتن و یا هر راه دیگری به او رسیده باشد،هیچ کدام از این راه ها،عامل اصلی ایجاد آن مقدار پول اولیه نیستند.

دانستن این موضوع خیلی مهم است،چون بیش تر افراد آن شغل خاص و راهی که پول در آن بدست آمده را عامل اصلی در ایجاد سرمایه در نظر می گیرند.

درواقع عامل اصلی ایجاد آن مقدا پول اولیه یا همان سرمایه باورها های غالب هر فرد نسبت به موضوع پول و دارایی است.

در حوزه مالی در واقعیت “ثروت عبارت است از آن باورهای مالی که باعث ایجاد پول می شوند”.

برای یکی از طریق ارث برای یکی از طریق معامله کردن و برای یکی دیگر از طریق مغازه داری و یا هزاران راه مخلف دیگر می باشد. با دانستن این موضوع شاید این سوال برای شما پیش بیاید که منظور شما از باور چیست؟

باور و یا نگرش چیست؟

بطور خلاصه باورها آن دسته از نگرش ها و کانون توجهات ما نسبت به جنبه های مختلف زندگی می باشند و نتیجه اساس آن باروها را بصورت شرایطی از زندگی تجربه میکنیم.

the-difference-between-capital-and-wealth-women thinking
کنترل کانون توجه

ما نسبت به هر موضوعی در زندگی می توانیم باورهایی داشته باشیم.باورها نسبت به موضوع سلامتی ،باورها نسبت به موضوع روابط ،باورها نسبت به موضوع معنویت و دراین مثال باورها،نگرش هایی نسبت به موضوع پول و دارایی می باشد.

مثلا برای همان کسی که پولی به ارث برده باشد،اگر نسبت به پول و تمکن مالی چنین باوری داشته باشد که، ارث گرفتن کارپسندیده ای نیست، و باورداشته باشد که ارث را باید به فردی نیازمند بخشید،خیلی راحت ارث و حق خود را می بخشد و اگر باور داشته باشد که ارث خیلی خوب و مفید است بسیار می تواند به بهبود شرایط زندگی اش کمک کند و آن را باید گرفت، آن ارث و پول را با علاقه می گیرد.

و یا برای آن کسی که شغل معامله را دارد نیز همین است،چون باور دارد کارمعامله بسیار پر سود است و باور دارد که پول خوبی را می توان از این راه بدست بیاورد، او نیز دقیقا همین شرایط را در کارخود تجربه میکند ،یا برای آن مغازه دار هم به همین صورت است، اگر او باور داشته باشد که مغازه داری راه خوبی برای پول کسب کردن است و دقیقا چنین نتیجه ای را می گیرد.

پس می بینم عامل اصلی،باورهای ما هستند که باعث ایجاد سرمایه و پول و دراریی می شوند. باورهای مناسب و قدرتمند نسبت به هر موضوعی که منجر به نتیجه مطلوب میشود، همان ثروت است.

فرق بین ثروت و سرمایه

در موضوع مالی ،سرمایه مقدار دارایی و یا مقدار پولی است که در جایی سرمایه گذاری می کنیم.همانطور که در بالا اشاره کردم،این سرمایه می تواند از نوع پول ،زمان،انرژی نیروی انسانی،خانه،ماشین و یا مجموعه ای از همه این ها باشد.

ثروت عامل اصلی است که باعث می شود آن پول و دارایی را برای ما ایجاد شود.در واقع ثروت باعث ایجاد سرمایه از راه های مختلف برای هر فرد،می شود.

سرمایه مقداری دارد و مقدارش مستقیما به ثروت مرتبط است.ثروت هرگز تمام نمی شود و پایدار و نامحدود است. برای درک بهتر این موضوع به زمین کشاورزی توجه کنید.

مثال کشاورزی برای درک تفاوت ثروت و سرمایه

دو زمین کشاورزی را در نظر بگیریم،که از دو رودخانه متفاوت برای آبیاری هرکدام استفاده میشود. یک زمین،از یک رودخانه پر آب شیرین که بسیار تمیز است آب خود را تامین می کند و زمین دیگر از یک رودخانه آب شور و کم عمق و آلوده آب خود را تامین می کند.

water pump about difference between capital and wealth

فکر می کنید کدام زمین کشاورزی محصول با کیفیت تری تولید می کند؟

آفرین،دقیقا درست است. زمینی که آب خود را از رودخانه پر آب و شیرین و تمیز تامین می کند.هرکدام از رودخانه ها می تواند باورهای ما نسبت به یکی از موضوعات،مثل روابط ،سلامتی،معنویت،ومالی در زندگی ما باشد.

در این مثال آب شیرین و باکیفیت رودخانه ای که منجر به تولید محصول خوب و مرغوب ومی شود،درواقع همان ثروت است،که نتیجه این ثروت،پول و سرمایه ودارایی است.

و همچنین در این مثال آب شور و آلوده رودخانه ای که باعث ایجاد محصول نامرغوب و می شود،همان فقراست،که نتیجه اش بی پولی و بدهی است.

با توجه به آبی که به هر زمین داده شده،برای هرکدام محصولی متفاوت تولید شده است. در این مثال برای زمینی که آب شیرین و تمیز استفاده کرده محصولی که تولید می شود همان مقدار پول اولیه و سرمایه و دارایی است. یعنی ثروت(آب شیرین) باعث ایجاد آن مقدار پول اولیه یا سرمایه و دارایی شده است.

پمپ آب در این مثال برای هر دو زمین کشاورزی در واقع همان راه ورود ثروت ویا فقر است. که همان شغل و فعالیت فیزیکی است که از طریق آن دارایی و پول و یا بدهی و بی پولی وارد زندگی میشود. مَثَلِ بعضی از کسب و کارها که پولدارتر می شوند و یا بعضی از کسب و کار ها بدهکارتر می شوند ،دقیقا به همین صورت است.

راه ورود پول به زمین کشاورزی (زندگی) برای هر فرد می تواند متفاوت باشد.مثلا برای یکی از طریق پمپ آب است و برای یکی از طریق کانال حفر شده و یا حالت های دیگرمی تواند باشد.به همین دلیل است که شغل های متفاوتی وجود دارد.

پس در مثال کشاورزی رودخانه همان باورهای ما هستند که آب شیرین رودخانهباورهای ثروتمند است که محصول خوب تولید می کند،که محصول خوب همان دارایی و پول و سرمایه است.

و آب شور و بی کیفیت رودخانه همان باورهای فقیر است که محصول نامرغوبی از آن ایجاد می شود که محصول این آب آلوده همان بی پولی و بدهی می شود.

پمپ آب یا کانال همان راه ورود دارایی و سرمایه یا بدهی و بی پولی است که شغل یا هر فعالیتی که برای ورود آب انجام میدهیم، نامیده میشود.

امیدوارم که با این مثال ها خیلی بهتر و راحت تر، فرق بین ثروت و سرمایه را درک کرده باشیم.با توجه به توضیحاتی که دادم و مثال ماجرای پمپ آب و زمین کشاورزی که گفته شد،لطفا شماهم مثال هایی را در زندگی  خود پیدا کنید و درهمین صفحه بنویسید. من تمام مثال های شما را با اشتیاق مطالعه خواهم کرد.

من جهان هستم از اینکه اجازه دادید تا در این سفر راهنمای شما باشم و در این سفربا من همسفر بودید از شما ممنون و سپاسگزارم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید