مهمترین تاثیر سپاسگزاری در زندگی من چیست ؟

Impact of gratitude 1

مهمترین تأثیر سپاسگزاری تجربه احساس آرامش آنی در زندگی است . درواقع وقتی سپاسگزاری می کنیم در حالِ توجه کردن بر، داشته ها و نعمت ها و فراوانی در زندگی خود و در جهان هستیم.
برای اینکه به درک بهتری از نتیجه سپاسگزاری و خواص سپاسگزاری پی ببریم بهترهست که نگاهی به نقطه ی مقابل سپاسگزاری کردن یعنی ناشکری و ناسپاسی کردن بندازیم.


اگر کمی به محیط اطراف خود نگاهی بندازیم ، آدم‌های زیادی را می‌ بینیم که مدام در حال شکایت کردن ، غُر زدن در حال انتقاد کردن و ایراد گرفتن از دیگران و هر چیزی که دم دستشان می رسد هستند ، و به طور کلی بیش ترین زمان خود را در حال ناسپاسی کردن هستند ، یعنی حتی اگر چیزی به زبان نگویند ولی بخاطر توجه کردن بر چیزی که احساس خوبی در آنها ایجاد نمی کند ، خوشحال و د آرامش نیستند .


چرا این همه آدم در حال ناسپاسی کردن هستند ؟ چرا نمیتوانیم سپاسگزار باشیم ؟ چرا دائماً در حال نگرانی و دائماً در حال استرس و دائماً در حال تشویش و اضراب هستیم ؟ چرا اینقدر مدت زمانی که در احساس خوب هستیم کوتاه هست و بیش ترین زمان زندگی و روز های خود را در احساس بد و ناملایم به سر می بریم ؟

به نظر من مهمترین عاملی که باعث میشود تا ناسپاسی کنیم و مهمترین عاملی که باعث می شود تا شروع به انتقاد کنیم تا ایراد بگیریم تا ناشکری کنیم ، مهمترین عاملی که باعث می شود تا سپاسگزار نباشیم ، توجه کردن بر روی کمبود توجه کردن بر روی کمبود ها و محدودیت است.

چه زمانی ما دچار استرس می شویم ؟ اجازه دهید تا شرایط واقعی را که برای خودم اتفاق افتاده بود و شاید شما هم مشابه آن را در زندگی خود تجربه کرده باشید را مر رو کنیم . سال گذشته برای انجام کاری به دانشگاهی که در آن قبلا درس خواندم رفته بودم ، در قست بوفه غذاخوری متوجه شدم که کیف پولم با تعدادی تراول چک نقد وهمه مدارکم که هماهم بوده نیست .

معمولا ادم در چنین شرایطی دچار شک و تردید و استرس و سوء ظن نسبت به اطرافیانش می شود .در چنین شرایطی سعی کردم تا ذهنم رو کنترل کنم و بجای شک کردن به دیگران ، سعی کردم سپاسگزار انسان های شریفی باشم که در این جهان و در زندگی من هستند ، یعین من بارها و بارها در همان لحظه ای که کیف خود را گم کرده بودم بجای اینکه به اطرافیانی که در آنجا بودند سوء ظن داشته باشم سعی کردم تا باورکنم همه انهایی ه آنجا هستند انسان های خیر خواه و صادقی هستند و باورکنید که بعد از اینکه همه متوجه شدند که کیف من گم شده است ، تا آنجا که می توانستند به من در پیدا کردن کیفم کمک کردند .

و در آخر هم کیفم را در یکی از فروشگاه های انتشاراتی دانشگاه خودم جا گذاشته بودم که صاحب آن انتشاراتی آن را برایم نگه داشته بود تا من دوباره به آنجا بروم و باز هم از کمک آنها بسیار از ایشان سپاسگازاری کردم.

تمام موفقیت من در این شرایطی که خودم بوجود آورده بودم را توانسته بودم با تمرکز کردن بر فراوانی انسان های خیر خواه و سپاسگزاری از وجود آنها به یک شرایط ایده عال تبدیل کنم و با قرار گرفتن در چنین شراطی شخصیتم به یک شخصیت ساسگزار تر نزدیک تر شد.

در واقع هر وقت ذهن ما توجه اش بر روی کمبود رفته در ما احساس استرس و نگرانی ایجاد شده و به دنبال آن شروع به ناسپاسی کردن میکنیم . شاید خیلی از ما چنین تجربه ای را داشته باشیم که وقتی با یک فردی که به ظاهر توانایی بیشتر از ما دارد ، به ظاهر از لحاظ مالی وضعیت بهتری از ما دارد ، به ظاهر روابط بهتری از ما دارد به ظاهر ارتباط و معنویت در صلح تری با خود دارد و در کل وقتی در ظاهر شرایط بهتری نسبت به ما دارد بدون آنکه از آن آگاه باشیم و یا اطلاعی داشته باشیم شروع به انتقاد کردن ایراد گرفتند و نادیده گرفتن نعمت های او و توانایی‌های او کرده باشیم و مثلاً با جملاتی مانند اینکه مهمه خوشی این طرف فقط برای همین دو روز است ، او دارد خودشیرینی می‌کند توانایی‌های او چیزی نیستند من توانایی های بیشتری از او دارم او دارد به وسیله پول هایش خودنمایی می کند و به خاطر موقعیت و جایگاهی دارد که دارد دارد فخر می فروشد و جملاتی مانند این سعی می‌کنیم ارزش و مقام و توانایی‌ها و مقام او را نادیده گرفته و در سطح خود پایین بیاوریم ان نهایت ناسپاسی است .

در واقع دلیل این رفتار ما به این خاطر است که ذهن ما باور کرده که ما چنین توانایی نداریم در واقع ذهن ما در حال تمرکز بر روی کمبود ها و محدودیت هایی است که بظاهر در حال حاضر داریم و شرایط مناسبی که آن فرد در آن شرایط دارد و شروع به مقایسه کردن می‌کند و این مقایسه یعنی تمرکز بر روی کمبود و محدودیت و این خود به خود احساس نگرانی و ناراحتی و استرس را و حسادت را در ما ایجاد می کند .

در مقابل بهترین راه برگشت به حالت آرامش و ورود به صلح و محدوده فراوانی توجه بر نعمت ها داشته ها قدرت ها توانایی های درونی خود ما و داشته هایی که در شرایط فعلی زندگی مان داریم است .

حتی اگر هیچ چیز هم در زندگی نداشته باشیم کافیست به نفس کشیدن خود توجه کنیم و متوجه می‌شویم که ما غرق در اکسیژن غرق در فراوانی هوا که به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده شده هستیم ما در زیر پرتو و تلألو های درخشان خورشید که به رایگان در اختیار ما قرار داده شده قدم میزنیم و زیر بارانی ساعت‌ها آسمان بی منت بر سر ما باران میریزد قدم می زنیم .


اینهمه فراوانی در زندگی ما وجود دارد حتی اگر چیزی در اختیار نداشته باشیم حتی اگر شرایط مالی خوبی نداشته باشیم حتی اگر در حال حاضر سلامتی کافی نداشته باشیم حتی اگر روابط و معنویت نداشته باشیم ، با توجه کردن بر همین داشته‌ها و نعمت های طبیعی چنان احساس عمیق و پایداری در ما ایجاد می شود که شاید هیچ چیز دیگری نتواند آن را به این سرعت ایجاد کند ازنظرمن سپاسگزاری در لحظه حال ترین فرکانس نزدیک به منبع هستی را ایجاد می کند مهمترین نتیجه سپاسگزاری احساس امنیت و آرامش است و سپاس گذاری از طریق توجه کردن بر نعمت ها و داشته ها در همین شرایط و در همین زمان و در همین مکان است .

در یکی از سوره های قرآن سوره ابراهیم آیه ۷ به این نکته اشاره شده که وقتی سپاسگزار باشیم بر شما افزوده میشود و وقتی که سپاسگزاری می کنیم ظرف وجودی خود را برای دریافت نعمت های بیشتر بزرگتر می کنیم .

یکی از عواملی که از ادامه دادن سپاسگزاری ما جلوگیری می کند تاثیر درنتیجه هاست . در واقع وقتی ما به خاطر نتیجه سپاسگزاری می کنیم نه به خاطر احساس خوب داشتن آن نعمت ها و وقتی نتیجه دیر حاصل می‌شود و مدت زمان میبرد تا نتیجه به صورت فیزیکی در دنیای مادی در زندگی ما نمایان شود خیلی زود ناامید می شویم و دست از سپاسگزاری برمیداریم .

در حالیکه سریع ترین نتیجه سپاسگزاری ایجاد احساس خوب و تبدیل شخصیت فعلی ما به یک شخصیت سپاسگزار است هر چقدر سپاسگزار تر باشیم ظرف وجودی خود را برای تجربه نعمت های بیشتر و بخشش بیشتر نعمت ها و دیدن و پذیرش و باور کردن فراوانی های بیشتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کرده‌ایم .

در پایان توجه شما را بر روی نعمت هایی که در همین الان در زندگی خود داریم معطوف می کنیم :

سپاسگزارم برای بی نهایت اکسیژن که در این جهان وود دارد و بصورت کاملا رایگان در اختیار من قرار داده شده بی نهایت سپاسگزارم ، سپاسگزارم ، سپاسگزارم .

سپاسگزارم برای بی نهایت رودخانه که در جهان وجد دارد .

سپاسگزارم برای نور و گرمای بی نهایت بخشنده خورشید .

سپاسگزارم برای اینکه هر روز از نظر جسمی رشد می کنیم

سپاسگزارم که آب و هوا و فصل های سال خود به خود و لصورت خود کار تغییر می کنند .

من جهان هستم واز اینکه در این سفر کوته راهنمای شما بودم از ذشما بسیار ممنون و سپاسگزارم و از اینکه همسفر خوب من در این سفر سپاسگزاری بودید از شما بی نهایت سپاسگزارم .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید