معنی ثروت دقیقا چیست؟

the mean of wealth explaining
توضیح معنی ثروت

معنی ثروت در لغت یعنی،مال،تمکن،دارایی،سرمایه،غنا،نعمت فراوان،هستی و امثال این کلمات می باشد. اما در واقع این نگاه کلی و عمومی جامعه نسبت به کلمه ی ثروت است.

معنی ثروت را به مفهوم های بهتر و کاربردی تری می توان ارتباط داد که نتایج خیلی بزرگی را در زندگی ما ایجاد می کند. در نوشته ی تعریف ثروت درباره مفهوم ثروت،توضیحاتی داده شده است.

اما اگر بخواهیم بطور خلاصه درباره ثروت تعریفی درست داشته باشم،بهتراست نگاه عمیق تری به مفهوم ثروت داشته باشیم.

ثروت عبارت است از، آن عامل اصلی که باعث ایجاد دارایی مالی،سلامتی،روابط عالی،معنویت الهی در زندگی می شود.

جهان-سایت جهان شو

در واقع ثروت را می توان در حوزه های مختلف زندگی تجربه کرد. درحوزه مالی و پولی،می توان گفت که:

ثروت عبارت است از آن عامل اصلی که باعث ایجاد پول می شود.

جهان-سایت جهان شو

به نظر شما آیا شغل باعث ایجاد پول می شود؟

شاید خیلی از افراد نوع شغل،شرایط زندگی،فرهنگ و جامعه،کشوری که در آن زندگی می کنند،جنسیت مرد بودن یا زن بودن،شرایط سنی و زمانه وعواملی مشابه با این ها را عامل اصلی ایجاد پول و یا میزان پول و درآمد بدانند.

ما در این جا می خواهیم درکی فراتر از حد نگاه جامعه نسبت به معنی ثرت داشته باشیم. باید با قطعیت بگویم که هیچ کدام از این موارد،عامل اصلی در ایجاد ومیزان پول درآوردن برای نیستند.

شغل،خانواده،دارایی،پول،خانه مجلل،ماشین،سرمایه،دوستان،زندگی در شهر یا کشوری خاص،سن،و مانند این ها که نام بردم،هیچ کدام به معنی ثروت نیستند. شاید با خود بگویید که اگر این ها ثروت نیستنتد پس چی هستند؟

همه این مواردی که نام بردم نتایج ثروت هستند.درحقیقت کسی که ذهن ثروتمندی داشته باشد همه ی این ها را می تواند داشته باشد.

پول و دارایی نتیجه ثروت است.

جهان-سایت جهان شو

معنی ثروت در حوزه مالی:

عبارت است از آن دسته از باورها و نگرش هایی که ما نسبت به پول و دارایی داریم. این باورها و نگرش ها باعث ایجاد آن پول و سرمایه و آن خانه زیبا و آن شغل عالی و آن موجودی حساب بانکی می شود.

برای درک بهتر این موضوع،مثال زمین کشاورزی در انتهای نوشته فرق بین ثروت و سرمایه را مطالعه کنید.

هر انسانی نسبت به هر موضوعی نگرش ها و دیدگاه های متفاوتی دارد،که بر اساس آن نگرش ها یک سری تصمیمات را می گیرد.

همچنین ممکن است احساسات متفاوتی را نسبت به هر موضوعی در خود تجربه کند. اینکه ما نسبت به آن موضوع احساس خوب و یا احساس بدی داشته باشیم از باورهای ما نشآت می گیرد.

مثال گربه 🐈

فرض کنیم وارد یک فروشگاه حیوانات می شویم تا از آنجا دیدن کنیم. درمیان آن حیوانات چشم ما به گربه ای بسیار زیبا می افتد که چشمان رنگی زیبا و موهای مخملی بسیار نرمی دارد و گربه بسیار آرام و بامزه ای است.

اگر من فردی باشم که به این گربه علاقه من شده باشم و از داشتن همچین گربه ای در خانه لذت بسیاری می برم، ولی یک باور خرافی را داشته باشم که نگه داشتن گربه در خانه بد شومی دارد،من نمی توانم نسبت به تمام جنبه های آن گربه احساس خوبی داشته بشم و با هر بار دیدن یک گربه،حتی ممکن است تا آن را از خود دور کنم تا به او وابسته نشوم و از روی دلسوزی آن را به خانه نبرم.

در واقع آگاهانه یا ناآگاهانه کارهایی را انجام میدهم که گربه ها را از خود دور می کنم.

 the mean of wealth with example of home cat
گربه (پول) را دوست داریم،ولی او را از خود دور می کنیم

در این مثال،نگرشی که من از دوست داشتن گربه ها دارم نگرش خوبی است و با دیدن گربه در ابتدا احساس خوبی در من ایجاد می شود،ولی این با این باور که نگه داشتن گربه در خانه شوم است،حتی وقتی به گربه نگاه می کنم، نه تنها در من احساس خوبی ایجاد نمی کند،بلکه در من احساس بدی ایجاد می کند.

چون یک باورمخرب و محدود کننده نسبت به گربه دارم ها دارم. در واقع اگر نسبت به موضوعی احساس بدی داریم،درواقع با باوری محدود کننده داریم به آن موضوع توجه می کنیم.

احساسات بد نتایجی از باورهای محدود کننده در ما هستند.

جهان-سایت جهان شو

باورمن در این مثال نسبت به داشتن گربه در خانه،یک باور واضح و مشخص است،و خودم از این باور آگاهی دارم. اما در بسیاری از موارد حتی ممکن است من ندانم که چنین باورهای را نسبت به موضوعات مختلف در ذهن خود دارم.

یعنی اینکه ممکن است در من باورهایی وجود داشته باشد که حتی خود من از وجود آنها بی خبر باشم.

چنین باوری مثل وجود یک ویروس خطرناک یا یک انگل در بدن است که، “وجود دارد ولی دیده نمی شود” و همیشه در حال تغذیه از انرژِی بدن و ضعیف کردن آن بدن است و اجازه نمی دهد تا بدن رشد کند و قوی باشد.

مهم نیست چقدر تلاش می کنیم،تا وثتی که چنین باورهایی داشته باشیم،نسبت به هر موضوعی فقر را تجربه خواهیم کرد.این یک هشدار جدی است.

در مثال گربه ،با داشتن باوراینکه نگهداری گربه در خانه کار شومی است، هرگز فرصت لذت داشتن یک گربه زیبا در خانه ام را،به خود نخواهم داد، و برای همیشه این فرصت را به خاطر این باورمخرب و محدود کننده، از خودم سلب می کنم.

در رابطه با پول هم دقیقا به همین صورت است،پول هم مثل همان گربه است که دوستش داریم و نمی خواهیم داشته باشیمش.

اگر پول را برای بهبود و گسترش و رشد زندگی ام نیاز داشته باشم و با وجود پول بسیاری ازنیاز های زندگی ام را می توانم برطرف کنم ،ولی درعین حال،باور داشته باشم که مثلا،اگرپولدار شوم،خدا را فراموش می کنم و از خدا دور می شوم و یا انسان مغروری می شوم، اگر من فرد با مذهبی باشم که نمی خواهم به هر قیمتی خدا را فراموش کنم، یا تبدیل به انسان مغروری شوم،چون باور دارم پول باعثش می شود،خودم اتفاقات و شرایطی را ایجاد می کنم که فرصت پولدار بودن را از خودم دور می کنم.

باور پولدار شوم مغرور می شوم و یا از خدا دور می شوم یک محدود کننده است که فقط من را از خواسته ی مالی ام دور می کند.

هر باوری که باعث می شود من زندگی محدود تر و شرایط سخت تری را تجربه کنم،خود فقر است و باورهایی که باعث بهبود زندگی ما و ورود هر نعمتی به زندگی ما می شود همان ثروت است.

در مورد پول من باورهای و نگرش هایی نامناسب دیگری نیز داشتم، مثلا، پول را به مقدار بیش تری می خواستم،اما وقتی بابت کاری از کسی پول می گرفتم احساس می کردم که با پول گرفتن از آن فرد،احساس گناه داشتم، چون(نا آگاهانه) باورداشتم او را به زحمت می اندازم و او بعد از پرداخت آن پول به من در فشار مالی قرار می گیرد.

feel guilty of wealth
احساس گناه از پول دار شدن یک باور مخرب و محدود کننده است.

چرا همچین نگرشی داشتم؟ چون باورهای ریشه ای نامناسبی نسیت به پول داشتم، چون باور داشتم شرایط اقتصادی نامناسب است و اگر کسی بخواهد پول کسب کند باید خیلی سختی زیاد بکشد تا بتواند کمی پول بدست بیاورد.

چون این باور مخرب را داشتم که کار خودم را و خدمتی که انجام میدادم را بی ارزش و کم تاثیر می پنداشتم.

چون باورقبلی من این بود که برای پول بدست آوردن باید رنج وسختی زیادی کشید. چون باور داشتم پول در جهان کم و محدود است. و بسیاری باورهای نامناسب دیگر که نه تنها پولی را که می خواستم به زندگی ام وارد نمی کرد، بلکه هر روز من را از پول و پول و ثروت را از من دورتر می کرد.

این باورهایی بود که در من وجود داشتند وحتی خود من هم از وجود آنها بی خبر بودم. چنین باورهایی مانند ویروس و انگل ها هرگز اجازه نمی دهند تا پول و ثروت وارد زندگی شود و زندگی سلامتی را تجربه کنم.

شما هم در نوع نگرش خود نسبت به پول و دارایی کمی فکر کنید و ببینید چه باورهای نامناسبی و فقیری نسبت به پول و ثروت دارید که می خواهید پول و ثروت را در زندگی خود تجربه کنید اما این باورهای فقیرکننده،مانع ورود آن نعمت و فراوانی به زندگی شما می شود.

اگر فردی هستید که دارایی و پول خوبی در زندگی دارید و راضی هستید،لطفا برای من بنویسید که چه باورهای ثروتمندی نسبت به پول و سرمایه دارید که چنین نتیجه راضی کننده ای را برای شما داشته است.

من جهان هستم،تمام نظرات و تجربه های شما را با اشتیاق مطالعه می کنم و از اینکه در این مسیر زیبا همسفر من بودید و اجازه دادید تا راهنمای شما در این سفر باشم،از شما ممنون و سپاسگزارم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید